arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Kom in actie voor meer diversiteit in de technische sector

5 oktober 2021
Daphne Rijk

Met twee jonge kinderen en een baan van 32 uur krijg ik dikwijls de vraag hoe ik dat met de opvang van de kinderen thuis geregeld heb. Mijn man werkt meer uur dan ik, maar krijgt die vraag nooit. Gek eigenlijk als je daar wat langer bij stil staat. En tegelijkertijd ook niet: van oudsher was het de vrouw die thuis voor de kinderen zorgde, en de man die aan het werk ging om het geld te verdienen. En zo zijn er meer hardnekkige genderstereotype associaties waar we ons in Nederland (onbewust) aan vast houden. Een gevolg hiervan is dat meisjes en allochtone jongeren minder snel een keuze maken voor een technisch beroep ondanks dat ze hiervoor wel talent hebben.

Blog door Daphne Rijk, Belangenbehartiger Beleid en Arbeidsmarkttransities 

Meer diversiteit in de techniek is nodig

Het feit dat er relatief weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond in de techniek werken is iets dat we met zijn allen in de technische sector moeten aanpakken. Immers, uit onderzoek is gebleken dat meer diversiteit op de werkvloer voor bedrijven positieve effecten heeft voor hun bedrijfsresultaten, innovatiekracht, flexibiliteit, creativiteit, aantrekkingskracht op toptalent, klantgerichtheid en klanttevredenheid. Daarnaast is het zo dat de enorme personeelstekorten in de technische sector beter opgevangen kunnen worden als meer mensen kiezen voor en blijven werken in de techniek.

Diversity Day

Vandaag, op 5 oktober, is het Diversity Day. Er is natuurlijk heel veel mogelijk en gelukkig gebeurt er al veel om meer diversiteit in de techniek te bewerkstelligen. Op 28 september stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ingoeiquotum voor een betere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven. Dat is nodig omdat de resultaten vanuit het bedrijfsleven voor meer diversiteit al jaren achter blijven. Het streven is de wet in te laten gaan op 1 januari 2022. Wil jij ook aan de slag? Bekijk eens de activiteiten die vanuit Diversity Day worden georganiseerd.

Tips om je ook in te zetten voor meer diversiteit

1. First things first: maak de balans op
Waar staat jouw bedrijf als het gaat om diversiteit en inclusie? Wat wil je bereiken en hoe kom je bij dat doel? Betrek jouw collega’s bij het gesprek. Wat zijn hun ervaringen? Leg de verbinding met verschillende afdelingen. Hoe kunnen jullie beter samenwerken om diversiteit en inclusie te waarborgen in het bedrijf? Formuleer lange termijn doelen, maar ook de concrete stappen op de korte termijn. Wat zijn de normen en waarden binnen de organisatie en zijn deze ingebed? Tijdens Diversity Day wordt gepleit voor verbondenheid. Mét ruimte voor verschil; want alleen dan kunnen we de kracht van diversiteit benutten.

2. Beloningsverschillen: zet de feiten binnen jouw bedrijf op een rijtje
Uit onderzoek blijkt in de technische industrie een loonkloof bestaat van 10% tussen mannen en vrouwen. Hoe is dat in jouw bedrijf het geval? FME kan je helpen beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in kaart te brengen. Heb je interesse hierin? Neem dan contact op met mijn collega Jeroen Nigten.

3. Teken de petitie ‘Digitale geletterdheid moet nù in het curriculum’
Om op de lange termijn meer diversiteit en inclusie in de techniek te kunnen bewerkstelligen, is het in de basis nodig dat meer meisjes en jongeren met allochtone afkomst kiezen voor techniek. Dat betekent dat zij er dus op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Daarom moet digitale geletterdheid opgenomen worden in het curriculum. Teken jij ook de petitie om dit voor elkaar te krijgen?

Heb je zelf al andere activiteiten ondernomen die succesvol blijken? Ik hoor ze natuurlijk heel graag! Stuur mij jouw gouden tip!

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten