arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

STERK werkgeverschap

Twee vrouwen

Ondernemen en maatschappelijk toegevoegde waarde bieden zijn twee kanten van dezelfde medaille. Met impact werkgeven betekent wendbaar en flexibel zijn maar ook dienend kunnen leiden, medewerkers betrekken en goede arbeidsrelaties onderhouden. Belangrijk hierbij is maatwerk in arbeidsvoorwaarden, inclusief werkgeven en ruimte voor loopbaanontwikkeling. Onze visie op werkgeverschap is gebaseerd op goede arbeidsverhoudingen, moderne arbeidsvoorwaarden(vorming) en een stimulerend arbeidsmarktstelsel.

Maatregelen

  • Met onze STERKE dienstverlening richten wij ons op leiderschap, wendbaarheid, het creëren van meer betrokkenheid van medewerkers en het verbeteren van arbeidsrelaties
  • Werkgevers voorbereiden op de toekomstige veranderingen in werkgeverschap, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaardenvorming en arbeidsmarkt. Zodat met oog voor wederzijdse belangen afspraken worden bereikt die leiden tot meer productiviteit en groei en duurzame inzetbaarheid en werkzekerheid voor medewerkers
  • Wij sluiten aan bij initiatieven om de kloof in de samenleving te overbruggen
  • Met onze belangenbehartiging zetten wij in op de beheersbaarheid van werkgeverslasten en de uitvoerbaarheid van de sociale zekerheidsregelingen
  • Stimuleren flexibiliteit contracten: flex meer vast en vast meer flex

Ben je lid van FME en wil je concrete handvatten om aan de slag te gaan met STERK werkgeverschap? 

Naar mijn FME | exclusief voor leden

FME in de regio: innovatieprojecten

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Hierbij organiseren wij regionale samenwerking, matchmaking tussen bedrijven en netwerken, en initiëren en realiseren we innovatieprojecten.

Onderstaand project staat in het teken van STERK werkgeverschap: 

Wil je meer weten over alle projecten in de regio?

Lees MEER OVER FME IN DE REGIO

Updates

Eerdere updates

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten