arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

De zieke werknemer

FME College
Exclusief voor leden

Het doel van de workshop is een praktijkgerichte behandeling van het wettelijk systeem bij ziekte van werknemers, bezien vanuit de werkgever.

Inleiding

In de workshop worden de rechten en plichten bij ziekte vanuit werkgeversperspectief behandeld. De aanpak en actiemomenten door de werkgever waarop deze moet handelen om een loonsanctie vanuit het UWV te voorkomen en het wettelijk systeem komen uitgebreid aan bod.

Jouw opbrengsten

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Welke sancties heb ik als werkgever als werknemer onwettig verzuimt of zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt?
  • Welke verplichtingen heb ik als werkgever bij verzuim?
  • Welke verplichtingen heeft de werknemer bij verzuim?
  • Hoe kan ik de werknemer dwingen tot medewerking?
  • Kan ik verzuimkosten op derden verhalen?
  • Welke belangrijke wijzigingen zijn er op het gebied van verzuim?

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten