arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

"Dit is de Champions League van de technieksector"

9 juli 2024
Gert en Erik, VDL ETG

Dit voorjaar werd Erik Wessels verkozen tot praktijkopleider van het jaar voor de sector techniek en gebouwde omgeving. Hij is meer dan 29 jaar werkzaam bij FME-lidbedrijf VDL ETG Almelo, waarvan 5 jaar als praktijkopleider. VDL ETG is een leverancier van mechatronische systemen aan bedrijven in de chipindustrie. In die hightech omgeving is de aanpak van Erik om jongeren op te leiden bijna verrassend simpel: "Vaak moet je gewoon even gaan zitten met een kop koffie."

De opkomst van AI-technologie leidt wereldwijd tot een stijgende vraag naar de allernieuwste computerchips. Alleen de meest geavanceerde machines kunnen die chips produceren, waardoor de vraag naar chipmachines groot is. Deze ontwikkeling zorgt voor topdrukte bij VDL ETG Almelo.

"We willen jongeren een basis geven waar ze altijd op terug kunnen vallen."

"Samen met de studenten werk ik hier aan de assemblage en integratie van mechatronische systemen in grote modules voor die chipmachines," aldus Erik Wessels. Hij is voorman in een team van cleanroom-monteurs en verkozen tot praktijkopleider van het jaar. "Door de extreme nauwkeurigheid en reinheid die vereist is in dit werk, kun je wel stellen dat wij in de Champions League van de techniek opereren," vult Gert Hendriks, opleidingscoördinator bij VDL ETG, aan. VDL ETG maakt hightech producten waarin de meest complexe mechatronica en nauwkeurig verspaande of gelaste onderdelen samenkomen. De fabriek in Almelo, met ongeveer 1.400 medewerkers, levert ook aan klanten in de medische industrie, luchtvaart en defensie.

Praktijkopleider van het jaar

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verkoos Erik tot praktijkopleider van het jaar voor de sector techniek en gebouwde omgeving. Waarom hebben ze jou gekozen? Erik: "Techniek overbrengen vind ik heel normaal. Maar ik merk dat je als praktijkopleider ook een vertrouwenspersoon moet zijn. Als het niet helemaal lekker loopt met een zij-instromer of een jonge student die van de opleiding komt, ga dan gewoon even zitten voor een kop koffie. Meestal speelt er dan iets anders."

"Ik ben om zes uur 's ochtends op de fiets gestapt om met een student een presentatie voor te bereiden."

Erik komt met twee voorbeelden. Eén van zijn studenten uit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zat niet goed in zijn vel. "Dan ga je met deze jongen zitten en ga je het gesprek aan. Dan blijkt na aandachtig luisteren en doorvragen dat hij enorm bang is voor het geven van presentaties, wat nodig was voor zijn opleiding. Deze student hebben we intensief begeleid en ondersteund. Ik heb om middernacht zijn presentatie nagekeken. Ik ben soms om zes uur 's ochtends op de fiets gestapt om een presentatie met hem voor te bereiden. En dan haalt deze student vol zelfvertrouwen uiteindelijk de opleiding. Het geeft mij zoveel voldoening om deze student te zien groeien in zijn persoonlijke ontwikkeling, naast het leren van het vak."

"Een andere student was technisch heel geschikt om hier een carrière te starten maar was bang om fouten te maken," vervolgt Erik. "Ook dan ben je meer dan iemand die techniek overbrengt aan de jeugd. Zo iemand moet je vertrouwen geven en stap voor stap verder helpen. Beide studenten lopen hier nu vol zelfvertrouwen rond."

Meer dan vakkennis

Op dit moment zijn er zo’n 50 BBL-studenten bij VDL ETG Almelo in opleiding. "Deze studenten zijn hard nodig voor de toekomst van het bedrijf," aldus opleidingscoördinator Gert. "Veel collega’s met jarenlange kennis en ervaring gaan de komende jaren met pensioen. Die kennis en ervaring moeten we overdragen aan de jongere generatie en daar hebben we alle talent voor nodig. Dat is hard werken."

Als opleidingscoördinator is Gert ook betrokken bij de Triple T Hightech Academy. Een aanvullend onderwijsprogramma voor mbo’ers met aandacht voor zelfontwikkeling en mentale en fysieke gezondheid. VDL werkt in dit initiatief samen met de gemeente Almelo, voetbalclub Heracles, verschillende scholen en andere hightech bedrijven. Gert: "We willen jongeren een combinatie van vakkennis, vitaliteit en power skills meegeven. Met dat laatste bedoelen we communicatieve en sociale vaardigheden, waarmee je echt verder komt in je carrière. Je wilt de jongeren een basis geven waar ze altijd op terug kunnen vallen."

Waar ligt de grootste uitdaging op de arbeidsmarkt voor jullie? "Voor ons zijn plaatwerkers moeilijk te vinden," aldus Gert. Daarom is VDL samen met de mbo-vakschool SMEOT een voorschakeltraject voor plaatwerkers begonnen. Gedurende vijf weken kunnen zij-instromers met weinig ervaring in de techniek ervaren en onderzoeken of plaatwerken iets voor hen is.

Tips voor mkb

VDL ETG Almelo is een groot bedrijf. Welke tips hebben jullie voor kleinere bedrijven die ook grote tekorten op de arbeidsmarkt ervaren? Erik: "Allereerst, tijd en aandacht besteden aan jonge meiden en jongens in je bedrijf moet je zien als een investering in de toekomst van je bedrijf. Wij willen dat ons bedrijf over dertig jaar nog steeds een bijdrage levert aan de regio hier en dat onze mensen daar een goede boterham mee verdienen."
Gert: "Die eerste investering is heel belangrijk. Je moet eerst je organisatie hebben staan met praktijkopleiders, zodat je klaar bent om BBL'ers op te leiden. Daarnaast moet je zichtbaar zijn op de scholen. De jongeren moeten je weten te vinden. Ook de school moet weten dat je de studenten professioneel kunt begeleiden in hun leerweg."

"Dit is een investering in de toekomst van je bedrijf"

Als erkend leerbedrijf in de technologische industrie zijn er subsidies beschikbaar. "Maak daar gebruik van," adviseert Gert. Zo biedt de overheid de subsidie Praktijkleren en ook via het opleidingsfonds van Metalekto A+O zijn er verschillende vergoedingen mogelijk voor leerwerkplekken. "Je kunt deze subsidies ook inzetten voor het opleiden en bijscholen van praktijkopleiders," besluit Gert.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten