arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Beroepsonderwijs

VSO PRO

Het beroepsonderwijs in Nederland bestaat uit vmbo, mbo en hbo. Het grootste deel van de mensen in onze sector is opgeleid vanuit het beroepsonderwijs. Het is essentieel voor onze bedrijven dat we voldoende praktisch geschoolde vakmensen blijven opleiden. De opleidingen in het beroepsonderwijs moeten ook goed aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Daar zetten we ons op allerlei manieren voor in. Dat doen we als FME zelf, maar ook met onze partners, zoals SBB, PTvT, VNO NCW en de Industriecoalitie.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten