arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Hanneke Ackermann

De tekorten aan goed geschoolde medewerkers zijn voor de sector prioriteit nummer 1, 2 en 3 concludeerde het FME-bestuur onlangs. Niet zo gek als je bedenkt dat de sector groeit, maar de instroom aan nieuw talent hard daalt. Kijk bijvoorbeeld naar het mbo. In 2018-2019 volgden 21.449 mbo-studenten een Metaal- en metalektroopleiding. Dit schooljaar zijn dat er nog maar 17.539. Een daling van 18% in 4 jaar! En reken er maar op dat de instroom verder gaat dalen. Er zijn steeds minder jongeren. De beroepsbevolking krimpt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het tij in onze sector kunnen keren?

Blog door Hanneke Ackermann, programmamanager onderwijs en arbeidsmarkt

Het lukt ons ook nog steeds te weinig om ‘nieuwe’ groepen aan te spreken: vrouwen, mensen met een migratie-achtergrond en zij-instromers. En vergeet daarnaast niet dat onze sector vergrijst: de gemiddelde leeftijd is 44,8 jaar. In de rest van Nederland is deze 40,3 jaar.

We stevenen als sector heel hard af op een mega-probleem. En niet alleen wij als sector, maar heel Nederland. Want als wij niet kunnen groeien, daalt het verdienvermogen van Nederland. Komt de noodzakelijke technologie in de zorg te weinig van de grond. Gaan we de energiedoelen niet halen, en gaan we huisvestingsplannen van het kabinet niet waarmaken.

Handen ineen om tekorten op te lossen

FME werkt er hard aan om te tekorten op te lossen. Zo slaan we de handen ineen met onze collega-brancheorganisaties en de vakbonden om alles wat we hebben in de sectoren (denk aan O&O fondsen, opleidingsbedrijven, technohubs, hybride docenten) nog veel beter aan elkaar te verbinden en op te schalen. Lees het aanvalsplan Techniek voor alle plannen. We onderzoeken hoe we een tienjarige werk- en ontwikkelgarantie voor iedereen die wil en kan werken in de sector gaan organiseren.

FME werkt ook intensief samen met de overheid om extra investeringen vanuit de overheid in technisch onderwijs in goede banen te leiden (zie het groene- en digitale banen plan), om kansrijk opleiden in het onderwijs te bevorderen en hybride docenten beter in te zetten.

Leg verbindingen

Maar we hebben jullie, als FME-lidbedrijven, heel hard daarbij nodig. We roepen jullie op om de verbinding met elkaar en met het onderwijs in de regio te leggen. Stel machines en materialen ter beschikbaar. Bouw aan duurzame publiek-private samenwerking. Werk aan een sterke leercultuur in je bedrijf. Betrek het onderwijs daarbij. Ook dat staat in ons aanvalsplan en kunnen we niet zonder jullie realiseren.

Voorbeeld samenwerking

Zo investeerden FME-lidbedrijven Kaak en Van Raam, samen met onderwijs, provincie en gemeenten in de Achterhoek, in een poederbedprinter. Met een poederbed 3D-printer kan een laser zeer nauwkeurig losse poeder laten versmelten zodanig dat het wordt omgezet in een vaste substantie. Deze is geïnstalleerd bij de Anton Tijdink Techniekacademie en Kaak en Van Raam leveren kennis en kunde. Met hulp van A+O Metalektro wordt er een module ontwikkeld, zodat iedereen in de regio zich deze techniek eigen kan maken. Door op deze manier te investeren versterken de bedrijven de innovatiekracht van de regio en overbruggen zij de kloof tussen de skills die medewerkers nu hebben en nodig gaan hebben in de toekomst. Wie volgt? Met elkaar kunnen we het tij keren!

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten