arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Versnel opschalen door subsidies en durfkapitaal

Standpunt

Digitalisering

Geld

FME wil voldoende opschalingsmogelijkheden voor nieuwe technologie. Anders kunnen we onze zelf gecreëerde kansen niet inkoppen. Een technologie kan beloftevol zijn, maar soms is de markt nog niet rijp en moet er wel doorontwikkeling plaatsvinden. Dan moet de overheid een rol spelen om een ecosysteem verder te brengen en te laten groeien, samen met het bedrijfsleven. Een goed instrumentarium voor valorisatie (vermarkten van kennis) blijft in Nederland een zorgenkind. Betere valorisatie en ecosystemen voor ondernemers zijn nodig. 

Onze prioriteiten

Valley of Death

Overbrug de Valley of Death waar kansrijke bedrijven en innovaties sneuvelen. Met name voor technostarters moet meer investeringskapitaal beschikbaar komen, naast Invest-NL de Europese Investeringsbank. Toegesneden subsidies en durfkapitaal zijn cruciaal om beloftevolle start- en scale-ups te laten doorgroeien. FME wil meer durf- en investeringskapitaal voor start- en scale-ups (er is vooral een gat tussen € 5 en € 50 miljoen), een taskforce vereenvoudiging wet- en regelgeving (voornamelijk vergunningen) en meer ruimte voor pilots en proeftuinen met duidelijke afspraken over opschaling en vermarkting. Maak het aanbieden van aandelenopties aan medewerkers mogelijk. Om toptalent aan te kunnen trekken moeten start-ups en scale-ups aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kunnen bieden.

geld

Launching customership

Stimuleer innovatie met launching customerships door aanbestedingen. FME is blij met de voornemens uit de Defensie Industrie Strategie (DIS). Het samen ontwikkelen van technologieën (launching customership) zorgt dat Defensie en de industrie het veiligheidsbelang naar economische waarde kunnen vertalen. Als de voornemens uit de DIS in succesvol beleid worden omgezet kan dit als voorbeeld voor andere sectoren dienen.

Europese aanbestedingsregels

Maak slim gebruik van ruimte in Europese aanbestedingsregels. De aanschaf van onderzeeboten is een lakmoesproef. Streef Nederlands hoofdaannemerschap na. Zo houden we veel bedrijven hoog in de waardeketen. 

Geld

Gebruik bewezen succesvolle regelingen

Stel bewezen succesvolle regelingen uit het recente verleden opnieuw in werking. Op het gebied van valorisatie is de afgelopen decennia veel geprobeerd. De fieldlab-regeling, voucherregeling, Innovatie Prestatie Contracten (IPC) en nog veel meer. Maak een keuze en laat de regeling zich gedurende 20 jaar bewijzen. Kies voor succes, niet voor perfectie en laat de regeling met rust. Dat schept duidelijkheid en rust voor ondernemers. 

Digitalisering

Meer binnen dit onderwerp

Innovatieve technologieën spelen een cruciale rol bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Technologie is voortdurend in ontwikkeling: we zitten middenin een transitie naar geavanceerdere technologieën, die steeds breder toepasbaar zijn en steeds meer impact hebben. En die ontwikkeling gaat alsmaar sneller, ook internationaal.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten