arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Cybersecurity

Standpunt

Technologische transities

Cybersecurity

Nederland implementeert in de huidige kabinetsperiode een sluitende en integrale Cyberweerbaarheidsaanpak. Hiertoe wordt er een nationale Cybersecurity Strategie met onderliggende actieplannen geformuleerd en de Netwerk- en InformatieBeveiligingsrichtlijn (NIB) herzien. Hierdoor krijgen delen van de middelgrote maakindustrie (mki) voor het eerst te maken met verplichtingen voor en toezicht op een cyberweerbare bedrijfsvoering. FME licht haar leden actief voor en ondersteunt ze.

We moeten het mki cyberweerbaar maken. Dat is essentieel voor de toekomst. Dat betekent dat middelgrote en kleine industrie moeten worden ondersteund met kennis en kunde, want ze kunnen het vaak niet zelf. Dat vraagt om extra inzet van de overheid. Grote bedrijven ondernemen zelf al stappen door leveranciers te helpen, maar er is meer nodig.

Onze prioriteiten

Regie voeren

De rijksoverheid moet meer regie voeren op de samenwerking tussen publieke instanties die toezien op of het ondersteunen van digitale weerbaarheid. 

Computer

Communiceren basismaatregelen

De Rijksoverheid moet eenduidig en consistent communiceren over basismaatregelen die de digitale weerbaarheid van bedrijven helpen verhogen. 

Versterk het Digital Trust Center

Het DTC moet worden versterkt. Om bedrijven te helpen hun beveiliging beter op orde te krijgen en te houden, moet geïnvesteerd worden in ontwikkeling en onderhoud van hulpmiddelen. Het delen van informatie over cyberdreigingen met belanghebbende bedrijven en organisaties is essentieel voor een weerbare industrie. Voor versterking van het DTC is structureel 8 mln. nodig. 

Cybersecurity

Investeer in kennisverspreiding

Investeer in de verspreiding van kennis over de beveiliging van Operationele Technologie (OT). Open een virtueel steunpunt bij het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) of DTC.

Afstemming Cyber Resilience Act

Het Europese certificeringschema dat gekoppeld wordt aan de CRA (Cyber Resilience Act) moet in samenspraak met de technologische industrie worden opgesteld. Dit moet gebeuren op basis van risicogestuurde benadering in het gebruik van het product waarbij certificeringsniveaus worden bepaald naar product en het type toepassing. 

Cybersecurity

Technologische transities

Meer binnen dit onderwerp

Innovatieve technologieën spelen een cruciale rol bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Technologie is voortdurend in ontwikkeling: we zitten middenin een transitie naar geavanceerdere technologieën, die steeds breder toepasbaar zijn en steeds meer impact hebben. En die ontwikkeling gaat alsmaar sneller, ook internationaal.

Sluiten