arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Met CYRA wordt het technologisch mkb cyberweerbaar

7 november 2023
CYRA ondertekening

De voorzitters van Koninklijke Metaalunie en FME, Mark Helder en Theo Henrar hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de stichting CYRA. CYRA staat voor Cyber Rating en het biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het niveau van cyberweerbaarheid van jouw onderneming en dit vervolgens te laten certificeren.

Cyberweerbaarheid wordt steeds actueler omdat in oktober 2024 de nieuwe richtlijn Network and Information Security (NIS2) voor grote machinebouwers van kracht wordt.

Gevolgen machinebouwers

De NIS2 heeft onder andere gevolgen voor machinebouwers met meer dan € 10 miljoen omzet en/of meer dan 50 werknemers. Deze bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze aan wettelijke vereisten voldoen op het gebied van cyberweerbaarheid. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor hun toeleveranciers. Zij moeten namelijk aan hun klant kunnen laten zien dat zij hun zaken op het gebied van cyberveiligheid voor elkaar hebben.

CYRA ondertekening
Mark Helder (Metaalunie), Theo Henrar (FME) en Paul van Nunen (CYRA) met de ondertekende overeenkomst.

Om al deze bedrijven te ondersteunen is CYRA ontwikkeld, een praktische oplossing om de digitale weerbaarheid van bedrijven te vergroten en dit ook zichtbaar en aantoonbaar te maken.

Beoordeling en certificering

Met de ondertekening van de samenwerking kunnen leden van FME en Koninklijke Metaalunie zich direct aanmelden voor het gebruik van het CYRA-assessment om vervolgens over te gaan tot certificering.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten