arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Cybersecurity

Cybersecurity

Toenemende digitalisering biedt de samenleving en technologische industrie veel kansen. Echter maakt deze digitale afhankelijkheid de technologische industrie ook kwetsbaar voor verstoring, sabotage, manipulatie, diefstal van data en uitval. Dagelijks zijn er nieuwe voorbeelden van bedrijven en organisaties die te maken hebben gehad met een cyberincident of cybercrime. Daarmee is cybercriminaliteit uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor bedrijven uit de technologische industrie.

Producten en diensten van onze sectoren zijn cruciaal voor bijvoorbeeld voedselproductie, gezondheidszorg of energievoorziening. En dat maakt dat FME-leden hun cyberweerbaarheid goed op orde moeten hebben: het is een randvoorwaarde voor succesvolle innovatie en technologische ontwikkeling.

Europese beleidsmakers zijn goed doordrongen van de cyberrisico’s waar ondernemers mee te maken hebben en ze ontwikkelen op verschillende vlakken beleid om de weerbaarheid van bedrijven op dit gebied te verhogen. Het betreft zowel beleid over IT- als de OT-omgeving.

Bekijk onze cyber security standpunten

FME staat naast haar leden in de strijd tegen cybercriminaliteit. We verminderen de kwetsbaarheid van onze bedrijfstak in het cyberdomein door te werken aan meer cyberbewustzijn, preventie en het trainen van een adequate incidentrespons. We stimuleren bedrijven om hun cybersecurity te verbeteren zodat de technologische industrie in zijn geheel weerbaar wordt tegen de steeds groter wordende dreiging van cyberincidenten.

Bekijk hoe FME helpt bij cyberweerbaarheid

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten