arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Versnelling uitrol Landelijk Dekkend Stelsel en verbetering informatie-uitwisseling nodig

18 september 2020
Cybersecurity

Woensdag 16 september heeft FME-voorzitter Ineke Dezenjé Hamming-Bluemink als Cybersecurity Raadslid zich uitgesproken over het belang van een versnelde uitrol van het Landelijk Dekkend Stelsel van informatieknooppunten en verbetering van de informatie-uitwisseling tussen slachtoffers, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center en de verschillende opsporingsinstanties.

De coronacrisis heeft deze urgentie de afgelopen periode versterkt. Mensen werken thuis, leren op afstand en onderhouden sociale contacten via digitale middelen. Dat maakt de Nederlandse samenleving en bedrijven een interessant doelwit voor cybercriminelen. Nederland vraagt steeds meer van haar digitale infrastructuur en capaciteiten, die moeten we dan ook beschermen. Het versterken van de informatie-uitwisseling over cyberdreigingen is hierin cruciaal, daarom moet er tempo worden gemaakt met de uitrol van het Landelijk Dekkend Stelsel.

Nederland meer cyberweerbaar maken

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink geeft aan: delen is het nieuwe hebben. Informatie over cyberdreigingen moet niet alleen beschikbaar zijn voor de vitale sectoren, maar ook voor het niet-vitale bedrijfsleven, met extra aandacht voor het MKB. Daarnaast is samen oefenen ontzettend belangrijk om Nederland meer cyberweerbaar te maken. Dit zorgt voor het vergroten van een onderling vertrouwen, snellere communicatie en vergroten van de kennis over cybersecurity. FME heeft hierin ervaring met het organiseren van cybersecurity-oefeningen met het ministerie van Defensie, die door de deelnemers als zeer waardevol zijn ervaren.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: versnel de uitrol van het Landelijk Dekkend Stelsel en verbeter de informatie-uitwisseling

Structurele evaluaties

Daarnaast benadrukt de Cybersecurity Raad het belang van structurele evaluaties na het plaatsvinden van cyberincidenten met grote maatschappelijke impact. FME ziet het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dan ook graag tegemoet. Het is van belang dat zowel publiek als privaat verbeterpunten haalt uit evaluaties en conclusies en aanbevelingen van toonaangevende onderzoeksrapporten van instanties moeten worden doorgevoerd.

Over de CSR

De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten