arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Landbouw, water en voedsel: Benut Nederlands technologisch leiderschap

Standpunt

Marktsegmenten

De Nederlandse wereldwijd toonaangevende agritech-sector is cruciaal voor de toekomst van landbouw en voedselverwerking. Belangrijke uitdagingen zoals het verminderen van stikstofuitstoot en het behalen van klimaatdoelen vereisen voortdurende inbreng van de technologische industrie.

Innovatieve technologieën kunnen schaarste en verspilling verminderen en de productie verhogen met minimale milieubelasting. Nederlandse technologiebedrijven nemen bovendien het voortouw in de eiwittransitie en stikstofreductie. Nederland bezit sterke kennis- en exportposities en daardoor kunnen we internationaal grote impact hebben op een duurzame voedselketen. Het pleidooi is om het wereldwijde leiderschap van de agritech-sector te benutten en technologische innovatie centraal te stellen in de transities binnen de voedselverwerkende industrie en landbouwsector.

Onze prioriteiten

1: Borg toekomstbestendig agrarisch ondernemerschap  door landbouwinnovaties

Technologiebedrijven zijn samen met de agrarische sector in staat om met bijvoorbeeld innovatieve stalsystemen en mestaanwending de stikstofemissie te verminderen. Door onzekere vergunningsregelgeving vinden innovaties echter niet altijd hun weg naar de boer. FME pleit voor duidelijke doelvoorschriften, meetprotocollen en juridische borging om innovaties toe te kunnen passen en agrarisch ondernemerschap te waarborgen. Een integrale aanpak van regelgeving is nodig.

Smart Farm

2: Versterk de inzet op technologische innovaties die de voedseltransitie versnellen

Nederland kan internationaal een cruciale rol spelen in technologie voor een duurzame voedselketen. Hier zijn gunstige voorwaarden voor R&D-investeringen voor nodig. Ook moet er moderne regelgeving komen voor de inzet van autonome systemen en voertuigen. FME pleit voor het versterken van Fieldlabs om baanbrekende technologie voor de voedselverwerkende industrie en landbouw te testen. Ook is de toegang van de sector tot topsectorprogramma's en het Groeifonds essentieel voor de concurrentiepositie van de landbouwsector. Tot slot moet er aandacht zijn voor de financiële risico's voor eindgebruikers van baanbrekende technologieën, bijvoorbeeld door garantstellingen.

3 Stimuleer de eiwittransitie 

Mensen eten steeds meer plantaardig en minder dierlijk.  Zorg daarom voor Europese wet- en regelgeving die  de doorgang van baanbrekende innovaties veiligstellen.  Ontwikkelingen op het gebied van plantaardige eiwitten, kweekvlees, proteïnen uit insecten en andere bronnen van eiwitten zijn immers volop aan de gang.  Met deze innovaties kunnen we meer dan 8 miljard mensen duurzaam voeden.  Wij moeten als Nederland in de voorhoede meedoen om deze belangrijke eiwittransitie mogelijk te maken.

Farm

Draag zorg voor goede waterkwaliteit door  watertechnologiebedrijven te stimuleren

Zowel de beschikbaarheid van water als de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater zijn erg belangrijk voor de voedselverwerkende industrie en landbouw. Helaas bevat ons water nog te vaak medicijnresten, antibiotica en pesticiden.  Watertechnologiebedrijven kunnen op een duurzame manier bijdragen aan een gezonder watermilieu en het verbeteren van de kwaliteit en gezondheid van het drinkwater.  Er is veel onduidelijkheid over welke producten gelden als biocide.  Bij de kwalificatie daarvan lopen innovatieve oplossingen aan tegen lange wachttijden en hoge kosten.  Daarom is het belangrijk om sneller duidelijkheid te creëren en om een helpdesk 'duurzame innovaties' bij het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) op te richten.  Bied daarbij de mogelijkheid voor een QuickScan aan, zodat direct duidelijk wordt of een biocideaanvraag noodzakelijk is.  Daarnaast is het van belang om een lichte biocidetoets in te stellen voor duurzame, innovatieve bedrijven, gericht op een tijdelijke vergunning.

Marktsegmenten

Meer binnen dit onderwerp

In verschillende marktsegmenten willen we  belemmeringen voor onze leden wegnemen. Bedrijven die een bijdrage willen leveren aan maatschappelijke uitdagingen van deze tijd moeten alle ruimte hebben om te ondernemen. Denk daarbij aan mobiliteit, verduurzaming, defensie en veiligheid, een duurzame voedselketen en innovaties in de zorg.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten