arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Ook voor technologie geldt: gelijk hebben en gelijk krijgen zijn verschillende dingen

21 mei 2024
Suzanne Verboon

Het regeerakkoord laat zien dat ook in deze regeerperiode de innovaties die de stikstofemissie uit de landbouw kunnen reduceren volop aandacht zullen krijgen. FME is achter de schermen zeer actief om deze innovaties aan te jagen. En dat is aardig complex. Dat blijkt ook nu weer nu de EU nieuwe wetgeving maakt voor de toepassing van behandelde mest als kunstmest. Gelijk hebben en een mooie technologie in handen hebben, is niet het enige dat nodig is om innovaties toegepast te krijgen.

Blog door Suzanne Verboon, programmamanager Landbouw, Water en Voedsel bij FME

Allereerst, waarom maakt FME zich druk over de uitstoot van stikstof van de boerderij? Omdat hier een hele mooie rol voor technologie is weggelegd om samen met de overheid en de veehouderij een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk. Ook een aantal van onze leden zijn hierin actief. Daarom heeft FME vorige maand namens de sector aan een consultatie voor aanstaande Europese RENURE-regelgeving meegedaan. RENURE staat voor REcovered Nitrogen from manURE. Oftewel, dierlijke mest opwerken tot een verbeterd product dat gebruikt kan worden ter vervanging van kunstmest. Zo houden boeren de waardevolle stikstof uit de mest in de kringloop op de boerderij en verminderen ze de uitstoot. En dat mede dankzij de vindingrijke technologische industrie die innovatieve stalsystemen ontwikkelt.

Waarom naar Brussel?

De toepassing van RENURE wordt gereguleerd vanuit EU-regelgeving. Heel lang was er een beperking op de inzet van RENURE. Onlangs is hierin verandering gekomen, de EU heeft aangegeven dat de mogelijkheden worden verruimd. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Voorlopig noemt de EU slechts drie technieken die kunnen worden toegepast en dat remt verdere innovatie.

“Het kan namelijk niet zo zijn dat de EU, door drie innovaties te benoemen, een rem zet op verdere technologieontwikkeling.”

Het standpunt dat FME nu ingebracht heeft bij de EU, houdt in de kern in dat naast de drie beschreven technologieën ook ruimte komt voor nieuwe systemen. Dit zodat dat andere technologieën die dezelfde of betere resultaten opleveren, ook toegestaan moeten worden. Het kan namelijk niet zo zijn dat de EU, door drie specifieke innovaties te benoemen, een rem zet op verdere technologieontwikkeling.

Publieke-private samenwerking

Deze inspanning van FME staat niet op zich. Al in 2021 startte FME samen met onder andere Wageningen University & Research en een aantal tech-bedrijven het project 'Betere stal, betere mest, betere oogst' (BSMO). Ook lidbedrijf Hanskamp was daarbij. Hanskamp ontwikkelde een techniek om een plasreflex bij de koe op te wekken en de urine gericht op te vangen. Uit de resultaten van dit project blijkt dat door zo de urine en mest al in de stal te scheiden, je een grote uitstootreductie van stikstof kunt behalen. De stikstofhoudende fractie kan deels het land op, bespaart gebruik van kunstmest en er hoeft minder mest afgevoerd te worden.

Bekijk hier het BSMO-rapport

“Wij helpen de overheid graag bij het toegepast krijgen van het technologisch vernuft van onze lidbedrijven.”

Het is een sprekend voorbeeld waarbij het overduidelijk is dat je technologie in handen hebt die de wereld beter maakt, maar waar regelgeving nog niet klaar voor is. FME wil dat deze innovaties wel snel de markt kunnen bereiken. Daarbij kan FME ondersteunen met een publiek-private samenwerking als BSMO, en met onze belangenbehartigers die er scherp op zijn dat wetten en regels klaar zijn voor de technologie van morgen. Je kunt als bedrijf overtuigd zijn van je gelijk, maar heel veel zaken moeten wel eerst in regelgeving en validatie gevat worden. Als FME helpen wij de overheid graag om het technologisch vernuft van onze sector, ook daadwerkelijk toegepast te krijgen op de boerderij en daarmee bij te dragen aan de verdere verduurzaming van de agrarische sector. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten