arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Online Algemene Ledenvergadering FME (ALV)

Bijeenkomst
ALV 19 november

FME-voorzitter Theo Henrar nodigt namens het FME Bestuur directieleden van de FME-lidbedrijven uit voor de online Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging FME op donderdag 16 juni 2022 van 13.45 – 14.45 uur.

Agenda

 1. Opening
  door de voorzitter, Theo Henrar

 2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 4 november 2021

 3. Mondeling verslag door de voorzitter van de werkzaamheden van FME in 2022 tot nu toe

 4. Voorstel tot vaststelling van de verkorte balans en staat van baten en lasten 2021
  toelichting door de penningmeester, Ivo Aarninkhof

 5. Vaststellen contributiegrondslag 2023 ten behoeve van het contributiebedrag 2023
  toelichting door de penningmeester, Ivo Aarninkhof

 6. Samenstelling bestuur van de Vereniging FME

 7. Datum en plaats volgende vergaderingen: volgende ALV: donderdag 3 november 2022 15.45–16.45 uur

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten