Geschiedenis FME

FME-CWM gebouw

FME heeft haar blik op de toekomst, maar ook over de geschiedenis valt genoeg te vertellen. Al meer dan 60 jaar maakt de vereniging zich sterk voor oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en ondertussen onderging de vereniging zelf ook de nodige transities. De historie van FME kenmerkt zich door steeds meer samenwerking: meerdere verenigingen werden samen één. Samenwerking is ook het sleutelwoord voor de professionals die bij FME werkzaam zijn. Zij blikken hier terug en delen hun visie op de ontwikkeling die FME als vereniging doormaakte.

1951  - Oprichting ondernemingsorganisatie CWM

Ondernemersorganisatie CWM werd in 1951 opgericht als Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie. CWM richtte zich op kleinere en middelgrote industriële bedrijven en in het bijzonder familiebedrijven. Een doelgroep die speciale eisen stelt aan haar werkgeversorganisatie. De CWM kreeg zo een geheel eigen karakter en signatuur. In een later stadium gingen FME en CWM met elkaar samenwerken. Daarom is CWM ook een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van FME.

1961  - Oprichting Federatie Metaal-en Elektrotechnische Industrie FME

FME ontstond in 1961 toen vijf organisaties (de Katholieke Vereniging van Werkgevers in de Metaalindustrie (KVWM), de Vereniging voor Fabrieken op Elektrotechnisch Gebied in Nederland (FOEGIN), de Vereniging van Protestants-Christelijk Metaalindustriëlen in Nederland (VPCM), de Metaalbond en de Vereniging van Metaal-Industrieën (VMI) besloten een federatie te vormen, de Federatie Metaal-en Elektrotechnische Industrie FME. In deze federatie (met één gemeenschappelijk bureau) hebben de vijf 'moeder-verenigingen' bijna dertien jaar lang samengewerkt.

1974  - Oprichting Vereniging FME

Deze samenwerking is uitgemond in de oprichting van de Vereniging FME - op 10 januari 1974 - die de taken van de federatie én van de moederverenigingen overnam. De federatie en de moederverenigingen hebben zichzelf daarna opgeheven.

1995 t/m 1997  - Vereniging FME-CWM

In 1995 besloten de ledenvergaderingen van de Vereniging FME en de Ondernemersorganisatie CWM om samen te gaan in de Vereniging FME-CWM. Op 1 januari 1996 ging deze nieuwe vereniging, FME-CWM, van start. Per 1 januari 1997 hebben FME en CWM zichzelf als individuele verenigingen opgeheven. Zo ontstond de vereniging FME-CWM.

2016  - Huidige locatie FME

Sinds mei 2016 is de vereniging gehuisvest aan de Zilverstraat. Dit pand deelt FME met Bouwend Nederland, ten teken dat ketensamenwerking niet alleen iets is van en voor onze leden, maar ook voor brancheorganisaties onderling.

2019  - Vereniging FME

In 2019 is de naamstelling gewijzigd van FME-CWM naar Vereniging FME. Zo keerde de vereniging terug bij de naam van de eerdere organisatie die in 1961 ontstond.

 

 

FME door de ogen van de medewerkers

Een flinke groep collega’s is al vele jaren in dienst bij FME. Zij hebben hier dan ook ontzettend veel meegemaakt en kennen de vereniging van binnen en van buiten. Door de jaren heen hebben FME-medewerkers de vereniging zien groeien, zien meegaan met de tijd en zien veranderen. Dus, wie beter dan zij om iets meer te vertellen over het reilen en zeilen bij FME.