arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Arbo en Verzuim infographic 2023

Publicatie Exclusief voor leden

Uit het rapport FME Arbo en Verzuim 2023 (over 2022) blijkt dat het gewogen verzuim onder de respondenten blijft stijgen: 9,7% (8,0% in 2021).

In het totale beeld zien we dat de verzuimduur met ruim een vijfde daalt van 22,4 dagen in 2021 naar 17,7 dagen in 2022. Naast het hoge verzuim neemt de werkdruk toe. De gegeven antwoorden op de stellingen over de hoeveelheid werk (pagina Gezondheid) onderstrepen dit. Maatregelen ter verlaging van werkstress houden de hoogste prioriteit bij de respondenten.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten