arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Vereniging Distributie en Afgifte Industrie

FME Branchevereniging

De Vereniging Distributie- en Afgifte industrie richt zich op het verstrekken van informatie en advies met betrekking tot de rol en het belang van duurzame distributie- en afgiftesystemen als onderdeel van binnenklimaatsystemen in de gebouwde omgeving van Nederland.

Onze vereniging verenigt bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie die zich toeleggen op het produceren van componenten voor distributie en afgifte van warmte en koude in de gebouwde omgeving. Wij fungeren als verbindingspunt tussen fabrikanten, en positioneren gezamenlijk energiezuinige distributie- en afgiftesystemen als een MUST voor het lukken van de energietransitie. Op deze wijze behartigen wij de belangen van de maakindustrie, fungeren wij als gesprekspartner voor overheidsinstanties en leveren wij een concrete bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot in zowel de woning- als utiliteitsbouwsector.

Het distributie- en afgiftesysteem vormt een essentieel onderdeel van iedere verwarmings- en koelinstallatie. Gezien de huidige focus op energietransitie en het streven naar verduurzaming van warmte- en koudeopwekking, is een optimale afstemming tussen de opwekker en het distributie- en afgiftesysteem van cruciaal belang voor het rendement van het gehele systeem.

Bezoek de website

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten