arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Intentieverklaring Uniforme Dataset

Publicatie

Om te voorkomen dat bedrijven onnodig veel tijd kwijt zijn om alle (verschillende) informatie van alle soorten medische artikelen aan te leveren voor alle (verschillende) zorginstellingen, heeft FME samen met alle andere leveranciers en koepels van instellingen, een intentieverklaring opgesteld, om eenduidige, vaste velden uit te laten vragen.

Publicatie downloaden

    • FME-leden
      GRATIS
    • Niet-leden
      GRATIS

De intentieverklaring wordt gedragen door de betrokken koepels als NVZ, NFU, Nefemed, FHI, FME, VDSMH, expertnetwerken uit de zorg zoals LNAG, GS1 en van diverse individuele medische leveranciers. De intentieverklaring wordt gedeeld met VWS en IGJ, zodat ook zij bekend hiermee zijn en dit mede kunnen uitdragen.

Uniforme datasheet

Allen onderschrijven de noodzaak van een uniforme dataset en zetten zich er voor in om het gebruik van de uniforme dataset, als format voor de uitwisseling van informatie, te promoten tot deze volledig is opgenomen in GDSN. Deze velden zullen ook worden geïntegreerd in het GS1 ECHO data model.

Veiligheid behandeling patiënten

We moeten de veiligheid van behandeling richting patiënten kunnen garanderen. Daarom werken zorginstellingen en leveranciers onder de MDR al langer samen om relevante informatie over implantaten zoals heupen, knieën en stents te herleiden op patiëntniveau. De MDR verplicht instellingen die informatie over implantaten te verstrekken aan patiënten.

Traceren

Instellingen willen dit uitbreiden naar ook andere patiëntengroepen, maar hebben daarnaast de behoefte sinds ontwikkelingen als corona en Brexit, om zoveel medische hulpmiddelen en technologie-artikelen te traceren, mede ook vanwege tekorten. Probleem is dat er geen standaard ICT-systemen zijn, waardoor instellingen worstelen met nauwelijks digitaal beschikbare en/of versnipperde beschikbaarheid van de gevraagde informatie. Ook hebben verschillende instellingen, verschillende behoeften aan (relevante) informatie.

Voordeel voor bedrijven

Het uitwisselen van data gebeurde tot op heden niet op een gestandaardiseerde manier. Daarom kost dit bedrijven veel tijd, menskracht en geld. In Nederland is er in het kader van het ADC (Afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen) afgesproken dat GDSN de standaard is voor het uitwisselen van artikel stamdata. Op basis van deze intentieverklaring Uniforme Dataset is afgesproken om de bestaande ECHO-dataset verder uit te breiden.

Klankbordgroep

Door middel van een roadmap wordt in kaart gebracht welke velden al aanwezig zijn, welke velden nog ontbreken en wanneer deze worden toegevoegd. De verdere uitbreiding van deze uniforme dataset wordt vormgegeven door de op te richten klankbordgroep met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen. Uitgangspunt is dat de fabrikant de bron vormt voor de uit te wisselen artikel dataset waarmee de ‘single source of truth’ wordt gegarandeerd.

Download de uniforme dataset

Meer over Gezondheid en zorg

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten