arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Lassen bij Suplacon

Nederlands Kwalificatieraamwerk wettelijk verankerd

Artikel
Laatst gewijzigd 26 juni 2024

De wet NLQF is aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee is het mogelijk om bedrijfsopleidingen te certificeren via een systeem dat wettelijk verankerd is. Dat biedt volop voordelen voor werkgevers en werknemers in de technologische industrie.

FME heeft zich in de belangenbehartiging hier stevig voor ingezet. Het is een technisch wetsvoorstel dat belangrijk is voor bedrijven in de technologische industrie.

Waarom is de NLQF-kwalificatie belangrijk?

De meeste vakmensen in onze sector leren en ontwikkelen zich in de praktijk, of in een omgeving zoals een bedrijfs- of bedrijfstakschool. De waarde van deze scholing blijft echter buiten het eigen bedrijf nauwelijks aantoonbaar voor vakmensen. Zonder het NLQF is het niet mogelijk om dit soort non-formele opleidingen met elkaar te vergelijken. Het NLQF laat zien op welk niveau onze vakmensen kennis kunnen toepassen, informatievaardigheden hebben en zelfstandig kunnen werken, in een taal die begrijpelijk is op de hele arbeidsmarkt.

Voordelen

Waarom moet je jouw bedrijfsopleiding laten certificeren volgens NLQF?

  • Als medewerkers een officieel NLQF-certificaat krijgen voor een bedrijfsopleiding, stimuleert dat hen tot leren en ontwikkelen. Dat maakt jou een aantrekkelijke werkgever;
  • (Bedrijfs) opleidingen krijgen met een NLQF-inschaling meer waarde op de arbeidsmarkt;
  • Door inzicht in het niveau van je eigen mensen, kun je ook goed inschatten welke zij-instromers waardevol voor jouw bedrijf zijn en welke volgende stap jouw eigen mensen kunnen maken;
  • - Het A+O-Metalektro fonds kan per student een vergoeding geven wanneer een bedrijfsopleiding NLQF-gecertificeerd is.

Brug met regulier onderwijs

Ook voor cross-sectorale bewegingen op de arbeidsmarkt is deze gemeenschappelijke niveauaanduiding van belang. Onze werkgevers hebben geen inzicht in non-formeel onderwijs in bijvoorbeeld de detailhandel of logistiek, maar met het NLQF hebben ze meer inzicht in welk niveau deze zij-instromers aankunnen, omdat ze het goed met het niveau van de eigen bedrijfsopleidingen kunnen vergelijken.

Voor reguliere opleidingen wordt het verplicht om NLQF-niveaukwalificaties op het diploma te vermelden. Daarmee is de nieuwe wet een waardevolle brug tussen het formele  onderwijs en het non-formele onderwijs. Bovendien wordt het kwalificatieraamwerk in de EU uitgerold, waardoor bedrijven ook goed kunnen inschatten wat het niveau van arbeidskrachten uit ons omringende landen is.

In onze branche zijn door de bedrijfstakscholen al 15 relevante opleidingen ingeschaald in het NLQF op niveau 2, 3 en 4, waarvoor al honderden diploma’s zijn verstrekt. Ook FME-lidbedrijf Applus RTD maakt gebruik van het Nederlandse kwalificatieraamwerk NLQF.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten