arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
metaal en techniek

Derde cao-onderhandelingsronde in het teken van jeugdlonen

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 15 maart 2024

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor de cao’s in de Metaal en Techniek hebben werkgevers en vakbonden uitvoerig gesproken over de jeugdlonen. De vakbonden willen de jeugdlonen afschaffen. De werkgevers hebben voorgesteld de conclusies af te wachten van de paritaire commissie Jeugdlonen van de Vakraad, maar de vakbonden gaan daarmee niet akkoord.

Meer over Cao Metaal en Techniek

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten