arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Metaal

Toelichting voorstellenbrieven nieuwe cao M&T

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 20 februari 2024

De eerste onderhandelingsdag voor een nieuwe cao Metaal en Techniek op 15 februari stond (zoals gebruikelijk) in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen. De werkgeversorganisaties - verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) - benadrukt dat er steeds meer onzekerheden afkomen op de bedrijven in de verschillende bedrijfstakken. Een aantal vakbondsleden heeft zich tijdens de eerste onderhandelingsdag persoonlijk tot de delegatie gericht om de voorstellen van de vakbonden kracht bij te zetten.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten