arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Ondertekenen onderhandelingsresultaat

Akkoord cao Metalektro bereikt

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 16 mei 2024

FME en de vakbonden FNV Metaal, CNV, De Unie en VHP2 hebben maandag 13 mei een onderhandelingsresultaat over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van 19 maanden en gaat in op 1 juni 2024. Kern van de cao is een verhoging van de salarissen in drie stappen naar totaal 9%. Gedurende de looptijd worden de feitelijke salarissen structureel verhoogd met 2,75% per 1 juni 2024, 3,25% per 1 januari 2025 en 3% per 1 juni 2025. Dat komt neer op een 12-maandsgemiddelde van 5,68%. Dit is in lijn met het landelijke beeld.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten