arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

RVU

Cao en pensioen

In het pensioenakkoord van juni 2019 is afgesproken dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de regeling als een RVU (regeling vervroegd uittreden) wordt gezien. Dat betekent dat de RVU-heffing van 52 procent voor werkgevers, bedoeld om vervroegde-uittredingsregelingen te ontmoedigen, achterwege blijft.

De RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel (voor een periode van vijf jaar) en sinds 1 januari 2021 van kracht. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de regeling om eerder te stoppen met werken betrekking heeft op werknemers die binnen drie jaar hun AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten