arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Juridisch advies op gebied van arbeidsrecht

Dienst

Als ondernemer moet je verzekerd zijn van juridisch waterdichte overeenkomsten en duidelijkheid over de juridische risico's van bepaalde keuzes. Een vast aanspreekpunt met wie je snel kunt overleggen, is dan bij uitstek prettig.

Je kunt als FME-lid altijd terecht bij FME Advocaten, gespecialiseerd in de techsector en arbeidsrecht. De advocaten van FME kunnen je onder andere adviseren over het ontslagrecht, medezeggenschapsrecht, privacy, arbeidsvoorwaarden, ziekte van een werknemer en verlofregelingen.

 • Ontslagrecht | Heb je een arbeidsconflict met een medewerker of sta je op het punt de werknemer (op staande voet) te ontslaan? Laat je dan tijdig informeren en adviseren. Dat kan het verschil maken bij het al dan niet realiseren van een ontslag en de daarmee samenhangende kosten. FME Advocaten kan je vervolgens adviseren over de te nemen vervolgstappen en indien nodig procederen.
   
 • Dossieropbouw | Hiermee kun je vroegtijdig nagaan hoe ver je met je dossieropbouw bent en wat er nog aan schort. Zonder dossieropbouw krijg je geen ontslag. De advocaten van FME hebben veel ervaring met het ontslagrecht en dossieropbouw. Wij kunnen het dossier beoordelen en hierin adviseren. In het kader van dossieropbouw heeft FME Advocaten exclusief voor haar leden de FME Dossiercheck ontwikkeld.
   
 • Privacy | De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Daarnaast bestaat er sinds 1 januari 2016 de verplichting om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wordt een lek ten onrechte niet of te laat gemeld, dan riskeer je een forse boete. Voor de privacy van werknemers gelden bovendien strenge en specifieke regels. Binnen een onderneming kunnen vragen spelen als welke specifieke regels gelden er ten aanzien van gegevens van zieke werknemers, waar moet ik rekening mee houden als ik personeelsdossier ga digitaliseren, hoe zit het met cameratoezicht op de werknemers, welke vragen mag je wel/niet stellen tijdens een sollicitatie en mag je de sollicitant screenen.  Bij deze en andere onderwerpen kunnen de advocaten van FME je uitgebreid informeren. Verder bieden we ondersteuning en advies op het gebied van privacy.
   
 • Arbeidsvoorwaarden | We kunnen je onder andere helpen bij het opstellen of controleren van arbeidsovereenkomsten en bedrijfs- en personeelsregelingen, maar ook bij het opstellen en (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden. En wat nou als jouw bedrijf over moet naar een andere cao, waar moet je dan als werkgever op letten? Of als de onderneming wordt verkocht, hoe zit het dan met de arbeidsvoorwaarden (vanuit verschillende cao’s) van de werknemers. FME Advocaten kan je uitgebreid hierover adviseren. 
   
 • Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim | Heeft een werknemer zich ziekgemeld? Voor zowel de werkgever als de werknemer gelden diverse (wettelijke) re-integratieverplichtingen. Houdt de werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen, dan kan dat leiden tot loonopschorting, loonstop of zelfs ontslag. FME advocaten kunnen je bijstaan als er problemen ontstaan gedurende het re-integratietraject, maar ook bij andere vraagstukken in dit kader. Ook organiseren we de workshop Vinger aan de pols bij zieke werknemers.
  En wat te doen na twee jaar ziekte? FME Advocaten kan je hierin adviseren en biedt tevens een workshop aan waarin dit onderwerp aan bod komt, de workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans en Wet Compensatie Transitievergoeding.
   
 • Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid | Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een ongeval op de werkvloer komt dan ook regelmatig voor. Moet een bedrijfsongeval worden gemeld en wie is dan aansprakelijk voor de schade? Bij dit soort vraagstukken kan FME Advocaten je helpen. FME Advocaten kunnen je adviseren en ondersteunen in geval van werkgeversaansprakelijkheid. Ook organiseren we de workshop Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid.
   
 • Vakantie en verlof | Hoe zit het met de opbouw en opname van vakantiedagen? Wanneer heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof? Kan een werknemer eisen om meer of minder te werken? Voor dergelijke vraagstukken met betrekking tot de vakantiewetgeving, Wet Arbeid en Zorg en de Wet Flexibel Werken kun je bij FME Advocaten terecht. Deze onderwerpen komen ook uitgebreid aan de orde in de Opfrismiddag Verlofregelingen.
   
 • Medezeggenschap | Werknemers kunnen via het medezeggenschapsrecht invloed uitoefenen op de besluitvorming en de bedrijfsvoering van de onderneming via een personeelsvergadering, -vertegenwoordiging of een ondernemingsraad. Bij medezeggenschap gerelateerde vraagtukken kan FME Advocaten je helpen. Beter samenwerken met de ondernemingsraad? Volg dan onze workshop Effectief samenwerken met de ondernemingsraad.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten