arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
ISF Functiewaardering tekening

ISF-functiewaardering

Dienst

Een effectief functiewaarderingssysteem vormt dé basis voor een (generiek) functiehuis, eerlijke en transparante beloning van je medewerkers, loopbaanpaden, performance management en het uitvoeren van beloningsbenchmarks.

Specifiek voor de technologische industrie

FME is systeemhouder van hét functiewaarderingssysteem voor de technologische industrie. Het Integraal Systeem Functiewaardering (ISF) is een erkende, valide en betrouwbare keuze om tot een rangorde van functies te komen. Bovendien heeft ISF de meeste functies die voorkomen in de technologische industrie beschreven en gewaardeerd. En dat garandeert een solide basis voor het bepalen van de functieniveaus in jouw onderneming. De ISF-tool is exclusief voor FME-leden.

FME ondersteunt lidbedrijven op diverse manieren bij het implementeren en toepassen van dit functiewaarderingssysteem binnen jouw onderneming.

Basis voor ontwikkeling

Het systeem ondersteunt diverse beschrijvingsmethodieken, zoals functiefamilies, generieke functiehuizen en resultaatgerichte beschrijvingen. De basis is het vakmanschap. Daarnaast kunnen hier competenties en vaardigheden aan worden toegevoegd. Dit helpt het management om te sturen en het juiste gesprek te voeren. Voor medewerkers is dit de basis om een gerichte ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.

Cao

Het ISF-systeem bevat kenmerken, referentiefuncties en een projectaanpak. Daarnaast hebben we processen beschreven waarmee bedrijven voldoen aan de eisen van de cao Metalektro.

Bouwsteen voor Performance Management

Er kan méér met ISF. We helpen je om functies resultaatgericht te omschrijven en ze te laten aansluiten bij de te behalen organisatiedoelen. ISF vormt bij een integrale benadering een belangrijke bouwsteen van Performance Management.

Begeleiding FME

Wij ondersteunen en begeleiden je bij de verschillende onderdelen en fases van het project functiewaardering. We geloven dat dit instrument moet passen bij jouw bedrijf. Je kunt zelf aan de slag, maar wij kunnen je ook ontzorgen. Wij kunnen helpen bij:

 • Een projectplan inclusief een communicatieplan
 • De beschrijvingsmethode, resultaatgericht en passend bij uw koers
 • Het waarderen van functies op basis van het functiewaarderingssysteem ISF
 • Implementeren van het functiehuis en de beloningssystematiek
 • Procesbegeleiding en overleg met OR en vakbonden
 • Periodiek onderhoud en certificering van het systeem

"Zeer ervaren adviseurs die weten waar zij over praten, zeer professioneel!"
Voestalpine Automotive Components Bunschoten B.V.

Wat levert een FME-functiewaarderingstraject op?

 • Eenduidige functieprofielen die:
  Aansluiten op de eisen en wensen van de organisatie
  Goed bruikbaar zijn in de diverse HR-processen
  Gedragen worden door management
  Conform ISF-standaard zijn
 • Transparante functiematrix met zicht op de onderlinge rangorde van functies
 • Inzicht in de toegevoegde waarde van elke functie in uw organisatie
 • Stevig fundament voor het markconform belonen van je medewerkers

Waarom FME?

 • Veel kennis en ervaring in de technologische industrie op gebied van functiewaardering en beloning
 • FME is systeemhouder van ISF
 • Praktische aanpak
 • Diverse workshops over ISF
 • ISF Online - Digitale tool voor functiewaardering
 • Vertrouwde partner
Ontdek ook de voordelen van ISF Online

Workshops

FME College biedt diverse ISF-workshops aan:

 • Leren werken met ISF
  Na deze tweedaagse training heb je inzicht in de werking en toepassing van ISF functiewaardering en weet je hoe je de functies binnen je eigen organisatie kunt rangschikken en waarderen.

 • Klachtenbehandeling ISF
  Na de training kun je een goede inschatting maken en advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht over functiewaardering en over de procedure van afhandeling daarvan.

 • Oriëntatie ISF leidinggevenden
  Na de training heb je inzicht in de mogelijkheden van ISF als functiewaarderingssysteem en ben je in staat om een plan voor ISF op te stellen dat aansluit bij de doelstellingen van je organisatie.

 • Resultaatgerichte ISF-functieomschrijvingen maken
  Na deze tweedaagse training ben je in staat om heldere en resultaatgerichte functieomschrijvingen te schrijven, waarin functiegerichte competenties zijn opgenomen.

Bekijk de workshops in onze agenda

Professionele standaard ISF

Voor bedrijven die al aan de slag zijn met ISF, heeft FME een brochure gemaakt waarin de afspraken en uitgangspunten voor de juiste toepassing van het Integraal Systeem Functiewaardering zijn beschreven.

Download hier de professionele Standaard ISF

Meer over Functiewaardering (ISF)

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten