arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Mantelzorg website

Inspiratie voor mantelzorgondersteuning

Artikel
Laatst gewijzigd 13 juni 2024

In de technologische industrie combineert ruim één op de vier werknemers hun werk met mantelzorgtaken. Om bedrijven in deze sector te helpen met het ondersteunen van deze medewerkers, is een nieuwe website gelanceerd. Dit is een initiatief van de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM), FME en de vakbonden. De site is het resultaat van een recent georganiseerde pilot waaraan 18 bedrijven uit de sector deelnamen.

Praktische tips en inspiratie

De website www.mantelzorgmetalektro.nl biedt een schat aan inspiratie en praktische tips die voortkomen uit de ervaringen van de deelnemende bedrijven tijdens de pilot. Deze tips zijn gericht op het herkennen van knelpunten en het bieden van concrete oplossingen om de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken.

Breed toegankelijk

De op de website verzamelde informatie en activiteiten zijn nu beschikbaar voor de gehele sector, zowel voor werkgevers als werknemers; en zowel binnen als buiten de Metalektro. Het doel is om een breed draagvlak te creëren en bedrijven te voorzien van de nodige tools en inzichten om mantelzorgende medewerkers te ondersteunen.

Volgende stappen

Hoewel het onderwerp mantelzorg al leeft binnen de sector, is er nog veel werk te doen. De volgende stap is een brede bewustwordingscampagne waarin www.mantelzorgmetalektro.nl een centrale rol zal spelen. Deze campagne is bedoeld om de aandacht verder te vestigen op de behoeften en ondersteuning van mantelzorgende werknemers.

Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten