arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Techniek

Interventie: hoe pas je taakvariatie en jobcarving toe?

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 10 oktober 2023

Jobengineering maakt het mogelijk om werk en functies zo in te richten, dat deze meebewegen met veranderingen van het bedrijf, medewerkers, markten en technologie. Kern is het werk te laten aansluiten bij wat medewerkers willen en kunnen en bij wat werkgevers bieden en vragen. Met als doel om functies toekomstbestendig te maken en de (toekomstige) inzetbaarheid van medewerkers te optimaliseren. 

Meer over Ruimte

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten