arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Gesprek

Verbeter de samenwerking in je bedrijf

Dienst

Hoe staat het met de samenwerking en communicatie binnen jouw organisatie? Lukt het om iedereen mee te krijgen om organisatiedoelen te bereiken? Zeker in turbulente tijden is het van belang te werken aan goede communicatie en samenwerking met alle partijen (management (MT), middenkader, medewerkers, ondernemingsraad/PVT en eventueel vakbonds(kader)leden) in je organisatie: hoe meer je samen de vele uitdagingen aanpakt, hoe beter het resultaat.

Hoe krijg je het voor elkaar om op een constructieve manier afspraken te maken wanneer er belangentegenstellingen zijn? Daar helpt FME haar leden graag bij. Juist onder druk wordt namelijk vaak zichtbaar waar het knelt.

Goede arbeidsverhoudingen zijn cruciaal om de ondernemingsdoelen te bereiken. FME helpt om knelpunten inzichtelijk te maken en te verbeteren. Ook kunnen we een verbindende rol vervullen.

Constructieve dialoog

We helpen je door te werken aan een constructieve dialoog binnen en buiten je bedrijf. Het gaat om de communicatie en samenwerking tussen de verschillende lagen in de organisatie, de ruggengraat van je organisatie. Van belang is dat deze soepel blijft. 

Dialoog

Thermometer arbeidsverhoudingen

Deze online tool helpt om inzicht te krijgen in de perspectieven van de verschillende lagen in de organisatie: management, middenkader, medewerkers en OR of PVT. Hoe wordt de samenwerking ervaren? Hoe worden doelen bepaald? Wordt er initiatief genomen?

Speciaal voor mki-bedrijven is een praktische aanpak hiervoor ontwikkeld. Na de intake worden in een werksessie op basis van de resultaten van de thermometer gezamenlijk de vervolgstappen bepaald. FME helpt je – met veel kennis en ervaring uit de sector - bij het begeleiden van dit proces. Onze adviseurs vertellen je hier graag mee over.

Meer over Samenwerking

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten