arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
School leren

Aan de slag met je opleidingsbeleid

Dienst

Het succes van een bedrijf wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Zij moeten voldoende competent zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen en de strategie van een organisatie. FME helpt de aangesloten lidbedrijven met hun opleidingsbeleid.

Het opleidingsbeleid beschrijft de rol van leren en ontwikkelen bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Waar staat de organisatie over een aantal jaar? Wat zijn de kerncompetenties van de organisatie en welke competenties vraagt dit van de medewerkers? 

Competenties

Door de benodigde competenties, nu en in de nabije toekomst, inzichtelijk te maken, wordt ook duidelijk waar bijscholing nodig is. Het strategisch opleidingsplan dat hiermee ontstaat, is te operationaliseren naar een jaarlijks opleidingsplan, team-ontwikkelplannen en naar individuele opleidingsplannen. Zo zet je opleiding en ontwikkeling neer als strategisch en stevig instrument om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. 

Hoe kan FME je hierbij ondersteunen?

  • Analyse benodigde competenties, nu en in de toekomst (skills of the future)
  • Opstellen strategisch opleidingsplan
  • Competentieprofielen opstellen bij functies
  • Gesprekscyclus tegen het licht houden; praktisch en gericht op de dialoog

Nu en in de toekomst

Wij kijken naar de huidige eisen van het werk en de toekomstige eisen die het werk gaat stellen aan medewerkers. Daarvoor gaan we met jullie in gesprek over de missie, visie, strategie van de organisatie.
We nemen competenties als middel om leren en ontwikkelen te concretiseren binnen de organisatie. Door de benodigde competenties, nu en in de toekomst, inzichtelijk te maken, kan het opleidingsbeleid worden opgesteld. Dit kan operationeel worden gemaakt met competentieprofielen en verankering hiervan in de gesprekscyclus. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten