arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Nieuwe regels commerciële betalingstermijnen

Artikel Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 10 oktober 2023

Hoewel in de wet is bepaald dat betalingstermijnen tussen bedrijven in beginsel niet langer mogen zijn dan 60 dagen, worden met name mkb-bedrijven regelmatig door grotere afnemers ertoe aangezet genoegen te nemen met langere betalingstermijnen, bijvoorbeeld van 90 dagen. Gezien de voor mkb-bedrijven optredende problemen geldt vanaf 1 juli 2022 voor leveringen tussen een mkb-bedrijf als leverancier en een groot bedrijf als afnemer de regel dat de betalingstermijn niet langer mag zijn dan 30 dagen. Afspraken over een langere termijn zijn nietig en worden van rechtswege omgezet in een afspraak voor 30 dagen. Als na 30 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden is ook van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd. Die bedraagt ten minste 8% of meer, al naar gelang de rentepercentages van de Europese Centrale Bank.

Meer over Algemene voorwaarden

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten