Cluster Kunststoffen en Sensoren: business maken met slimme maakindustrie

Plastic

Dit project draagt bij aan het oplossen van innovatievraagstukken van het mkb op het gebied van de integratie van kunststof-, robotica- en sensortechnologie. FME verbindt haar achterban direct met bedrijven en kennisinstellingen in de andere sectoren. Na afloop van het project hebben de regionale bedrijven en kennisinstellingen ervaring opgedaan met de nieuwe mogelijkheden die ontstaan door het gebruik van sensoren in kunststofmaterialen en zijn zij in staat om nieuwe markten aan te boren. Op 13 oktober 2016 is de funding akkoord gegeven, het project is formeel gestart op 1 januari 2017.

Drie aandachtspunten zijn belangrijk:

 1. Het effectief samenwerken van bedrijven uit de sectoren kunststoffen- en sensortechnologie (onderdeel van de HTSM-sector)
 2. Het organiseren van ketens/netwerken waarbij data van gebruiksgegevens van de slimme producten, processen of diensten optimaal worden benut.
 3. Het ontwikkelen van nieuwe business cases door het combineren van verschillende kennisgebieden.
Logo

Doel project

De hoofddoelstelling van het Cluster Kunststoffen en Sensoren is het realiseren van nieuwe innovatieve slimme producten, processen en diensten met en bij de Oost-Nederlandse Maakindustrie door het verbinden van kunststof-, sensor- en robottechnologie, en wel door het effectief laten samenwerken van (mkb-)bedrijven uit de kunststof-, sensoren- en robotica-industrie in Oost-Nederland en het organiseren van ketens en netwerken waarbij data optimaal wordt benut.

Subdoelstellingen

 • Creatie van nieuwe netwerken vanuit verschillende sectoren;
 • Ontwikkeling van multidisciplinaire projecten met potentiele spin-off;
 • Het hierbij coachen van (mkb-)bedrijven bij het toepassen van sensoren en robotica in en bij kunststoffen en kunststofproductie.
 • Het leggen van een basis waarop een Centrum voor Kunststof en Sensoren bij het Polymer Science Park ontplooid kan worden.

Voor wie relevant

De kunststofsector kan samen met de sterke HTSM-sector in Oost-Nederland en de kennisinstellingen Universiteit Twente en Wageningen Universiteit, die tot de wereldklasse behoren, een belangrijke rol spelen met het oog op creatie en verzilveren van kansen gericht op succesvolle crossovers tussen kunststoffen, sensoren en robotica. Het Cluster Kunststoffen en Sensoren verbindt deze partijen en in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe innovatieve slimme producten, processen en diensten met en bij de Oost-Nederlandse maakindustrie. Het Cluster Kunststoffen en Sensoren is relevant voor bijvoorbeeld bedrijven die mee willen denken over slimme kunststofproducten of bedrijven die produceren, toeleveren of materiaalkennis hebben.

Wie doen er al mee

 • Leo Robotics
 • Universiteit Wageningen
 • Polymer Science Park
 • Universiteit Twente
 • Windesheim University of applied Sciences

Wat levert het op

Samenwerking, nieuwe partners, business projecten/opdrachten, samen kennis ontwikkelen op het gebied van slimme kunststofproducten.

Wil je ook meedoen? 

Dan kun je contact opnemen met de Business Development Manager van Regio Oost.