AgroBOTS

AgroBots

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. Desalniettemin staat de landbouwsector onder druk. De primaire sector heeft een groeiende bevolking te voeden, die bovendien steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van voedsel. Landbouwgrond wordt schaarser, en de regelgeving en marktwensen m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden steeds strenger. Een tekort aan arbeidskrachten maakt de uitdaging compleet.

Om de tuinbouwsector te versterken en verduurzamen, om innovatie en acceptatie te versnellen en de markt met een volledig aanbod te kunnen betreden, bundelen enkele sterke netwerkorganisaties en ontwikkelmaatschappijen in het AgroBOTS project de krachten in innovatie- en demonstratieprojecten.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), REWIN West-Brabant, High Tech NL (initiator Holland Robotics), ZLTO en FME werken samen aan dit projectprogramma en brengen hun achterban bijeen om gezamenlijke resultaten te kunnen boeken. De focus gaat in dit project uit naar het verlagen van de arbeidsintensiviteit van de teelten een verduurzaming van het voedselsysteem. Robotisering van werkzaamheden maakt dat minder arbeid nodig is; bovendien verandert het takenpakket van de boer aanzienlijk, wat een nieuwe generatie boeren aantrektuit binnen-en buitenland. Daarnaast draagt slim datamanagement bij aan een reductie in gebruik van water, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie, waardoor duurzamer geproduceerd wordt.

FME neemt in dit project de rol in van projectcoƶrdinator. Met een uitgebreid netwerk en activiteit in het AgriFoodTech platform vertegenwoordigt FME hierbij bedrijven actief in verschillende sectoren.

naar de website