Data Driven Agrifood Future

Daf - logo

FME ziet dat de industrialisatie van onze voedselproductie veel heeft gebracht, onze leden zijn wereldkampioen op dit vlak. We zien nu dat het ook een keerzijde heeft, op de huidige wijze doorgaan is geen optie. We herkennen dat ons huidige voedselsysteem de kwetsbaarheid van onze aarde vergroot. Daarom moeten we een omslag maken naar een duurzame, ecologische en natuurinclusieve vorm van landbouw en voedselproductie. Dit is complex en vaak arbeidsintensief, om deze wijze van voedselproductie mogelijk te maken zijn sensoren, data en helpende robots onmisbaar. Zo kunnen we voldoende, veilig, betaalbaar en gezond voedsel voor 10 miljard mensen in 2050 blijven garanderen.

Om dit te versnellen is internationaal samenwerken op een onderwerp als data van groot belang, data is vaak de basis voor een oplossing. De DDAFF Alliance, officieel gelanceerd op de Data Driven Agrifood Future-conferentie op 26 oktober 2020, is mede op initiatief van FME ontstaan juist om Nederlandse partijen te kunnen verbinden en laten leren van andere landen. Samen kom je uiteindelijk verder in het oplossen van een urgent vraagstuk als een toekomstbestendige voedselproductie.

 

Meer informatie of meedoen?

Neem contact op met Maureen de Haan, Business Development Manager Internationaal. 

Naar de website