Global CEA

Agrifood

Nederland en Californië zijn wereldwijd de grootste exporteurs van voedings- en landbouwproducten en huisvesten de top in wetenschap en technologie. Beide regio's staan voor de uitdaging van een duurzame en toekomstbestendige voedsel- en landbouwindustrie. Internationale samenwerking is van belang om deze transitie mogelijk te maken.

Het Controlled Evironmental Agriculture programma heeft als doelstelling om winstgevende landbouw in een gecontroleerde omgeving wereldwijd te versnellen door innovatie samenwerking. Telers, bedrijven (FME-leden), kennisorganisaties & overheidsorganisaties vormen onderdeel van deze privaat-publieke samenwerking. Door het combineren van de innovatieve krachten van zowel het Nederlandse als het Amerikaanse ecosysteem wordt gewerkt aan nieuwe businessmodellen en aan (technologie) oplossingen voor klimaatverandering, voedselzekerheid, het te kort aan arbeidskrachten, de winstgevendheid van landbouw en voedsel en de ontwikkeling van de CEA-industrie. De Global CEA samenwerking richt zich op drie doelstellingen:

  • Het verwezenlijken van duurzame Controlled Environmental Agriculture: ontwikkeling van efficiënte methoden voor energie-, water- en nutriëntenbeheer, optimalisering van de gewasproductie en terugwinning van hulpbronnen uit afval. Ontwikkeling van slimme machines en duurzame verpakking
  • Het aanbod van verse, voedzame groenten en fruit vergroten en verspilling tegengaan: de opbrengst van hoge kwaliteit en nieuwe producten in het voedselsysteem maximaliseren en tegelijkertijd voedselverliezen tot een minimum beperken
  • Gebruik van nieuwe technologieën zoals geavanceerde AI, gegevensbeheer, robotica, gewaswetenschappen en genetische technologieën en kennis om de efficiëntie en de winstgevendheid van de CEA-sector te verhogen. Global CEA is een uitkomst van de eerdere gelanceerde AgFoodTech samenwerking tussen de Washington State, Californië en Nederland (CAWADU).
Partners

Meer informatie of meedoen?

Neem contact op met Maureen de Haan, Business Development Manager Internationaal.