RoboCrops

AgroBots

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. Desalniettemin staat de tuinbouwsector onder druk. De primaire sector heeft een groeiende bevolking te voeden, die bovendien steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van voedsel. Landbouwgrond wordt schaarser, en de regelgeving en marktwensen m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden steeds strenger. Een tekort aan arbeidskrachten maakt de uitdaging compleet.

Om de tuinbouwsector te versterken en verduurzamen, om innovatie en acceptatie te versnellen en de markt met een volledig aanbod te kunnen betreden, bundelen enkele sterke netwerkorganisaties en ontwikkelmaatschappijen in het RoboCrops project de krachten in innovatie- en demonstratieprojecten. FME, AVAG, TU Delft, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research, World Horti Center en Provincie Zuid-Holland, werken samen en brengen hun achterban bijeen om gezamenlijke resultaten te kunnen boeken.

De gezamenlijke netwerken omvatten een grote hoeveelheid Zuid-Hollandse ondernemingen uit zowel de tuinbouw als de hightechsector. We streven hierbij naar ‘verbinding’ en gaan versnippering graag uit de weg. We starten een nieuw project, maar willen hiermee vooral bestaande initiatieven aan elkaar en ons verbinden. Samenwerking wordt opgezocht, kennis wordt gedeeld en de markt wordt in gezamenlijkheid versterkt. Zo realiseren we niet alleen financiële winst, maar ook duurzaamheidswinst.

FME neemt in dit project de rol in van projectcoördinator. Met een uitgebreid netwerk en activiteit in het AgriFoodTech platform vertegenwoordigt FME hierbij bedrijven actief in verschillende sectoren.

naar de website