TTADDA

Aardappel

Het omgaan met arbeidstekorten door veroudering van boeren, de toename van duurzaamheidseisen en de problematiek rondom klimaatverandering zijn een probleem voor boeren in Nederland en daarbuiten, zeker ook in Japan. Om deze uitdagingen aan te pakken biedt dit project een veelbelovende internationale samenwerking waarbij we plantwetenschap en nieuwe sensortechnologie samenbrengen met AI en robotica om de aardappelketen te optimaliseren en te werken naar een duurzame kringlooplandbouw.

Dit project, waarin FME opereert als projectcoördinator, levert nieuwe sensortoepassingen en Artificial Intelligence (AI) tools op die in het kader van kringlooplandbouw een productiviteitsboost realiseren via een datagedreven aardappelproductiesysteem. De verzamelde gegevens met autonome voertuigen en drones uit de use cases in dit project worden samengevoegd in samenwerking met de National Agricultural Research Organization van Japan, WUR en Kubota. De resultaten van toegepaste use cases zullen worden verspreid onder een breed/wereldwijd publiek om veredelaars, boeren en verwerkende bedrijven te laten zien wat de voordelen kunnen zijn van deze hightech ontwikkelingen, het vergroten van duurzaamheid en voedselzekerheid.

Datagedreven transitie

We werken aan verbeterde rassenscreeningtechnologieën, nauwkeurige voorspelling van de aardappelopbrengst, verbeterde gewasverzorging, ontwikkeling van een aardappeldatapaspoort en het verbeteren van de kwaliteit van bewaarde aardappelen. De verwachting is dat de opbrengst zal toenemen door geschiktere en robuustere/veerkrachtigere gewassen te selecteren. Het gebruik van AI op de verzamelde gegevens zal leiden tot een beter gewasbeheer en daarmee tot een vermindering van het gebruik van chemicaliën.

Dit brede Japans-Nederlandse consortium heeft zowel de kennis als de technologie als de connectie met de boeren om deze datagedreven transitie te maken. Het is een goed voorbeeld van een internationale PPS, waar technologie en ketenborging essentieel zijn voor verandering en optimalisatie met behulp van nieuwe tools om de hele aardappelproductieketen met elkaar te verbinden en samen bij te dragen aan de transitie naar kringlooplandbouw.

Meer informatie of meedoen?

Neem contact op met Maureen de Haan, Business Development Manager Internationaal. 

naar de website