Digital Food Factory of the Future

Door de toenemende variatie in productkenmerken is het noodzakelijk om de productieplanning te optimaliseren door binnenkomende producten af te stemmen op de orderafhandeling met hoge eindgebruikerseisen. Hierbij zal de vraag van de klant centraal staan omdat dit zal leiden tot minder verspilling van middelen. Bovendien zijn steeds minder mensen bereid om in voedselproductieomgevingen te werken. Dit betekent eentonig en soms zwaar werk te verrichten in bijvoorbeeld temperatuur-gecontroleerde pluimvee- en vleesverwerkingsbedrijven. Dit zijn de belangrijkste drijfveren voor het creëren van een slimmere voedselfabriek.

OnePlanet en FME nemen het initiatief om via een geleid roadmappingproces foodbedrijven en daaraan gerelateerde machinebouwers een stip op de horizon te laten zetten. Dit doen we door de ‘Digital Food Factory of the Future’ en samen de weg daar naartoe bepalen. Het doel is een open innovatie traject op te zetten, waar we samenwerken waar mogelijk en individueel of kleine groepen sprinten waar gewenst. Beide sporen zullen gefaciliteerd worden door FME en OnePlanet

In het project Smart Food Factory, waarbij FME de rol inneemt van projectcoördinator, wordt de rol van de mens verschoven naar plekken waar het echt verschil kan maken. Nieuwe technologieën creëren nieuwe mogelijkheden. De toepassing van de ontwikkelde robot-, AI-, data- en detectietechnologieën in voedselproductiefaciliteiten zal, op basis van de hierboven beschreven factoren, een kosteneffectief middel zijn, resulterend in verbeterde hygiëne, veiligheid, efficiëntie, transparantie en duurzaamheid in een vraag- gedreven productieproces. Met een uitgebreid netwerk en activiteit in het AgriFoodTech platform vertegenwoordigt FME-bedrijven actief in verschillende sectoren en dragen we bij aan het versnellen van de transitie.

De toepassing van robot-, data- en AI-technologieën in nieuwe productieprocessen zal helpen om voedselbesmetting in een vroeg stadium te identificeren en maximale waarde toe te voegen aan alle onderdelen van de grondstoffen. Deze technologieën zullen ook de menselijke factor in de productieomgevingen verminderen, aangezien dit vaak de belangrijkste oorzaak is van inefficiënties en vervuiling.

Het project is in voorbereiding en we zoeken geïnteresseerde bedrijven. Heb je interesse, neem contact op met Marcel van Haren.