Taskforce Toekomstbestendige stallen

veehouderij 02.jpeg

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie.

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, HAS Hogeschool, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden. Met een uitgebreid netwerk en activiteit in het AgriFoodTech platform vertegenwoordigt FME binnen dit project bedrijven actief in verschillende sectoren.

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Heb jij een innovatie die een stal diervriendelijker, emissiearmer, brandveiliger of in een ander opzicht beter maakt? Wij horen het graag!

naar de website
Toekomstbestendige stallen

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO HAS Hogeschool en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Lees ook meer over toekomstbestendige pluimveestallen en toekomstbestendige varkensstallen.

Toekomstbestendige stallen