The Next Fruit 4.0

Peer

De afgelopen jaren is in het project Fruit 4.0 succesvol gewerkt aan nieuwe technologie en datamanagement voor de Nederlandse fruitteelt. Dit project krijgt op initiatief van onder andere FME en onder projectleiding van Wageningen Universiteit (WUR) nu een vervolg in het project The Next Fruit 4.0.

In het project wordt gewerkt aan hightech en datamanagement toepassingen die bijdragen aan:

  1. Verduurzaming van teelt en keten
  2. Opbrengstmaximalisatie
  3. Kostenminimalisatie

Het project bestaat uit zes werkpakketten: (1) sensing, (2) managementinformatie, (3) robotisering, (4) vereisten, (5) economische validatie en innovatieadoptie en (6) innovatiecirkel. In The Next Fruit 4.0 werken we aan verdieping en verbreding van technologische oplossingen voor de fruitproductie van morgen. Verbreding door de voor appels ontwikkelde sensing-technologie te vertalen naar ander fruit en verdieping door een volgende stap te zetten in precisiespuittechnologie op boomniveau, door nieuwe vormen van sensing te ontwikkelen, beslisondersteunende modellen en dashboards te ontwikkelen en sensing-technologie te koppelen aan prototypes van robots in staat om verschillende taken met betrekking tot boombehandeling uit te voeren. In het gehele project wordt aandacht besteed aan sociale en economische impact van en voorwaarden voor het gebruik en de implementatie van innovatie.

Tegelijkertijd wordt gestreefd naar verdieping in de fasen na productie (opslag en vermarkting). Voor het hele project zal aandacht worden besteed aan de sociale en economische impact van de nieuwe technologische toepassingen en aan de voorwaarden voor adoptie van innovatie. Bijzonder aan dit project is de samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse partners, de Fruit Tech Campus en de integrale ontwikkeling van technologie (sensing, robotisering), datamanagement en managementinformatie.

The Next Fruit 4.0 is onderdeel van het Orchard of the Future programma, een internationaal innovatie samenwerkingsproject met Washington State (Verenigide Staten).