Smart Materials for Greenhouses 2

Wereldwijd blijft de vraag naar verse, lokale en gezonde producten van hoge kwaliteit stijgen. Hierdoor neemt ook de behoefte aan telen in een gecontroleerde omgeving toe, zonder gebruik van chemische middelen en met een lage verspilling van water en andere bronnen. Daarnaast staan we voor de uitdaging om in 2050 10 miljard mensen te voeden, waarvan naar schatting 70% in steden zullen leven. Kassen en indoor growing kunnen een grote bijdrage leveren aan deze verschillende uitdagingen.

Het project ‘Smart Materials for Greenhouses’ (2017-2020), voorafgaand aan dit project, liet zien dat er een enorme potentie ligt in de horticulture voor slimme materialen, ofwel ‘Smart Materials’. Het doel van deze follow-up is door te gaan op het ontwikkelen van slimme materialen die bijvoorbeeld zonlicht, vochtigheid of temperatuur in de kas kunnen reguleren en efficiënt kunnen inzetten of materialen die CO2 direct uit de lucht vangen en dit in de kas brengen. De oplossingen dragen niet alleen bij aan verbeterde plantgroei, maar kunnen ook energie gebruik in kassen reduceren. Ontwikkelingen en oplossingen vanuit verschillende sectoren en industrieën worden in kaart gebracht en om zo te komen tot de meest optimale samenstelling van materialen die een bijdrage leveren aan maximaal gebruik van bronnen en aan de ambitie van een klimaat neutrale kas. Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën voor High Tech Systems and Materials voor een volgende generatie hightech materialen.

Duurzaam

In deze publiek-private samenwerking ‘Smart Materials for Greenhouses 2’, wordt samengewerkt met partners van een multidisciplinaire achtergrond, van chemie tot plant fysiologie. FME representeert hierin de high-tech industrie, waarbij Glastuinbouw Nederland de telers vertegenwoordigt. Materialen worden objectief getoetst op hun technische eigenschappen door Wageningen University and Research die als partner deelneemt in dit project. De nieuwe materialen versterken de positie van de hightechindustrie in Nederland, dragen bij aan een duurzame en rendabele internationale glastuinbouw en aan de gezondheid en het welzijn van consumenten en in Europa en daarbuiten.

Wil je meer informatie over dit project of heb je interesse in deelname, neem contact met ons op.