arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

MDR en IVDR | Handreiking bij vereisten voor importeurs en distributeurs

Publicatie

In dit document wordt een nadere toelichting gegeven op de vereisten die aan de toeleveringsketen (distributeurs/importeurs) worden gesteld. Deze handreiking is opgesteld om te beschrijven op welke wijze zij aan de gestelde eisen in artikel 13 en 14 van de MDR en IVDR zouden kunnen voldoen. Daarnaast wordt aangegeven op welke manier er met de andere, door de wetgeving geïdentificeerde marktdeelnemers (fabrikant, gemachtigde, maar ook 'procedure packers') afspraken over uitwisseling van informatie gemaakt zouden kunnen worden.

Op het moment van schrijven van de revisie van deze handreiking zijn alle relevante MDCG guidance documenten meegenomen.

(versie 2.0)

Publicatie downloaden

    • FME-leden
      GRATIS
    • Niet-leden
      GRATIS

Meer over Zorg

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.