Nederlandse Orde van Advocaten

FME Advocaten is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Onze advocatenpraktijk is onderdeel van de Vereniging FME. Je kunt als lid bij ons terecht voor advies en rechtsbijstand rond arbeids-, ondernemings- en contractrecht.

FME heeft een eigen advocatenpraktijk die onderdeel is van de Vereniging FME. Je kunt daar als FME-lid terecht voor advies en rechtsbijstand rond arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractrecht. De FME Advocaten kennen de technologische industrie als geen ander en zijn de beste keuze bij het voorkomen en oplossen van juridische problemen.

Adresgegevens

Vereniging FME
Bezoekadres | Zilverstraat 69
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

  • Inschrijvingsnummer Handelsregister 40413607
  • BTW-nummer NL804575903B01
  • Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Tarief FME Advocaten € 210,- per uur (exclusief btw), met uitzondering van enkele zeer specialistische onderwerpen
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: Zürich Insurance plc.
  • Op onze dienstverlening is de Klachtenregeling Vereniging FME van toepassing.
  • Overeenkomsten van opdracht worden aangegaan met Vereniging FME-CWM. Op deze opdrachten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door de Vereniging FME,  met uitzondering van de aansprakelijkheidsregeling. De eventuele aansprakelijkheid van Vereniging FME voor schade die het gevolg is van werkzaamheden, advisering en/of rechtsbijstand door FME-advocaten is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. 
  • Vereniging FME en FME Advocaten hebben geen stichting derdengelden ter beschikking om derdengelden te ontvangen.
  • Als gemeenschappelijke naam wordt FME Advocaten in de communicatie gehanteerd.