arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

1,3 miljard uit het Nationaal Groeifonds naar technologie

9 april 2021
Trade

FME is tevreden met de vandaag gepresenteerde beoordeling van de eerste aanvragen voor het Nationaal Groeifonds. De onafhankelijke, niet politieke, commissie adviseert het kabinet om vooral te investeren in R&D, omdat daarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan ons toekomstig verdienvermogen. Zo worden ambitieuze plannen op het gebied van waterstof voor duurzame energie en industrie uit het Groeifonds gefinancierd. Dat draagt bij aan een duurzame toekomst voor Nederland én aan economische groei, zo vindt de commissie. Van de dit jaar in totaal te verdelen 4 miljard euro, gaat er 1,3 miljard naar technologische vooruitgang. Op korte termijn wordt er al 520 miljoen geïnvesteerd in AI en quantum- en waterstoftechnologie.

FME roept het volgende kabinet op om het Nationaal Groeifonds door te zetten en in ieder geval niet erop te bezuinigen nu de coronacrisis een gat heeft geslagen in de Rijksbegroting. FME-voorzitter Ineke Dezentjé: “Het fonds heeft een enorme waarde voor onze economie en samenleving op lange termijn. Innovatie is de motor van onze toekomstige economie. Dat vraagt om stabiele investeringen en daarvoor is het Groeifonds van groot belang”.

Toekomst

Het Nationaal Groeifonds werd eind vorig jaar opgericht door het kabinet, om te investeren in het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Een bloeiende economie, met werkgelegenheid en voldoende opbrengsten om sociale voorzieningen zoals zorg en onderwijs te kunnen betalen, is in de toekomst niet vanzelfsprekend. Nederland moet het van haar innovatiekracht hebben als basis voor die economische groei. Dat vraagt om investeringen in innovatie en die zijn afgelopen jaren achtergebleven in Nederland. Daarom werd het voorstel van het kabinet om de komende vijf jaar € 20 miljard te investeren in innovatie met open armen ontvangen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten