arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Actieagenda’s ‘Arbeidsmarkt’ en ‘Vrouwen in Techniek’ aangeboden aan minister Koolmees

15 januari 2020
overhandiging

De arbeidsmarkt in de technologische industrie kampt met krapte. Daarvoor moeten overheid, bedrijven, onderwijs en medewerkers nu handelen en actief samenwerken. Daarom bood FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink gisteren de FME-actieagenda voor de Arbeidsmarkt “Vooruit met de arbeidsmarkt!” aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceminister-president Wouter Koolmees. Ook vond de overhandiging van de Actieagenda Vrouwen in Techniek “Op weg naar 30% in 2030” plaats. Beide onderwerpen zijn gisteravond tijdens een strategische sessie met de minister besproken.

Arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt moet in beweging komen. “Er is een tekort aan technisch personeel, de beroepsbevolking neemt af door de vergrijzing, het aantal gewerkte uren vermindert en de groei van de arbeidsproductiviteit daalt. Wanneer hier niets aan gedaan wordt, leidt dit tot een tragere groei van de Nederlandse economie, daalt de koopkracht, komt de werkgelegenheid onder druk te staan en stagneert het tempo van technologische ontwikkelingen, het verdienvermogen van Nederland”, aldus Dezentjé. De impact van deze ontwikkelingen zal toenemen. FME voelt deze urgentie en heeft daarom de actieagenda 'Vooruit met de Arbeidsmarkt' opgesteld, waarin wij de uitdagingen en kansen die de vierde industriële revolutie biedt voor de Nederlandse arbeidsmarkt schetsen.

Samen met minister Koolmees is er gesproken over wat er nodig is voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Koolmees: “FME wijst terecht op de enorme noodzaak om te investeren in duurzame inzetbaarheid en in leven lang ontwikkelen. Daar moeten we allemaal mee aan de slag. Want we willen dat iedereen gezond en met plezier de AOW-leeftijd kan bereiken. En het mes snijdt aan twee kanten. Want werkgevers staan te springen om geschoold en goed inzetbaar personeel.”

Vrouwen in Techniek: Op weg naar 30% in 2030

Het aantal vrouwen dat in de Techniek werkt is laag. In 2018 waren dat er 201.000, 13%  van het totaal aantal medewerkers. Dat moét veranderen. FME wil samen met bedrijven, onderwijs en de overheid werken aan meer vrouwen in de techniek.

Uitgaande van het landelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de top, zetten we hoog in. Dit percentage moet niet alleen gelden in de top, maar in de gehele organisatie. Het aandeel vrouwen in de techniek moet op alle lagen fors omhoog, van de huidige 13% naar 30% in 2030. Onze Actieagenda beschrijft drie actielijnen in het onderwijs, de techsector en de arbeidsmarkt in het algemeen, die wij – het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid – gezamenlijk in gang moeten zetten om deze ambitie te behalen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten