arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Bedrijven in de regio missen groene infrastructuur

Nieuws
24 maart 2022
Energie

Vandaag hebben FME & Metaal Nederland en 8 andere brancheverenigingen de Cluster Energie Strategie (CES) van 'Cluster 6' gepubliceerd. Het rapport is aangeboden aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en beschrijft hoe deze sectoren de uitstoot van CO2 verminderen en wat daarvoor nodig is. Cluster 6 bevat bedrijven die niet in de buurt zitten van de energie hoofdinfrastructuur maar wel willen verduurzamen. FME en Metaal Nederland nemen daarom deel aan Cluster 6 en vinden dat netbeheerders en provincies aandacht moeten geven aan het op tijd realiseren van de noodzakelijke infrastructuur en vergunningen.

Zonder stikstofvergunning geen verduurzaming

Op tijd infrastructuur aanleggen door netbeheerders is niet genoeg en er zijn ook vergunningen voor de bedrijven nodig om aan de stikstofregels te voldoen. FME-voorzitter Theo Henrar hierover "Ik roep minister Jetten van Klimaat en minister Van der Wal-Zeggelink van Stikstof op de procedure voor CO2- en NOx-reductie onderling af te stemmen en te versimpelen. Anders lopen we een enorm risico dat stikstofregels zorgen voor grote vertraging bij de vergunningen om installaties en gebouwen te mogen aanpassen ten behoeve van duurzame energie."

Zonder infrastructuur geen energietransitie

De blik van netbeheerders en provincies moet niet alleen op de vijf grote industriële clusters gericht zijn, maar ook op bedrijven uit Cluster 6 met grotere afstand tot de energie infrastructuur. Zij willen voor veel processen elektriciteit in plaats van aardgas gaan gebruiken maar lopen tegen problemen aan. Uit de CES blijkt dat veel oplossingen voor een groot aantal knelpunten liggen op regionaal of provinciaal niveau. Dilemma’s rondom de infrastructuur zijn onder andere de vergunningsprocedures en de afweging en bepaling welk verzoek van een bedrijf wanneer wordt uitgevoerd. Daarvoor is ook coördinatie tussen regio’s, provincies en netbeheerders noodzakelijk. Het aansluiten van weer een nieuwe zonneweide die eerder een aanvraag heeft ingediend helpt dan niet. 

Oplopende energiekosten enerzijds, weinig handelingsperspectief anderzijds

Bedrijven lopen met hun plannen voor verduurzaming ook nog vast op de hoge kosten die ze hiervoor maken. Bijvoorbeeld vanwege de grote afstand tot de hoofdinfrastructuur waarvoor de rekening bij bedrijven wordt gelegd. Daarbij komt dat het systeem van heffingen (ODE) en subsidies onvoldoende is afgestemd op de karakteristieken en behoeften van deze bedrijven. 

Totstandkoming van de CES, samenstelling Cluster 6 

Cluster 6 telt negen zeer diverse sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave, verspreid door heel Nederland. Deze sectoren onderschrijven de klimaatdoelstellingen en bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid. Al een flink aantal jaren zetten zij zich succesvol in om CO2-uitstoot te reduceren, maar de huidige middelen voor verdere verduurzaming zijn niet toereikend. Zo lopen energiekosten op, terwijl er tegelijkertijd onvoldoende handelingsperspectief wordt geboden om te investeren in innovatieve verduurzamingstechnieken. Met deze CES is in ieder geval een goede stap gezet in de zichtbaarheid van Cluster 6 en is er oog gekomen voor de benodigde randvoorwaarden om de klimaatambities te kunnen waarmaken.

De Cluster Energie Strategie is opgesteld met inbreng van alle negen sectoren die deel uitmaken van Cluster 6. Water & Energy Solutions heeft de benodigde data verzameld bij circa 150 productielocaties en verwerkt. De sectoren worden vertegenwoordigd door de volgende brancheorganisaties:

  • FNLI: Voedingsmiddelenindustrie
  • FME en Metaal Nederland: Metaalindustrie
  • KNB: Keramische industrie
  • NLDigital: ICT-sector
  • NOGEPA: Olie- gas exploratie bedrijven
  • VA: Afval- en recyclingsector
  • VNCI: Chemische industrie
  • VNG: Glasindustrie
  • VNP: Karton- en papierindustrie

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten