arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

China Strategie: Europa moet vuist maken

14 mei 2019

De opkomst van China biedt grote kansen voor Nederland en Europa. China is een dynamische groeimarkt, een bron van investeringen, een belangrijke afzetmarkt, een productielocatie en steeds vaker een partner voor onderzoek en innovatie. FME benadrukt dat Nederland en Europa de kansenbril moeten ophouden, zonder naïef te zijn. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen kansen en risico’s, en om het versterken van de eigen concurrentiekracht.

Update 15 mei reactie China Strategie kabinet

Vandaag presenteerde het kabinet de China Strategie. FME mist in de China Strategie van het kabinet nog de echte urgentie ten aanzien van concurrentiekracht in Nederland en Europa. China en Amerika wachten niet. De sterke economie van de toekomst innoveert nu. Er is geen tijd te verliezen. Ineke Dezentjé, voorzitter FME: "Ik snap heel goed dat het kabinet een diplomatieke Houdini-act moet verrichten ten aanzien van China. Het land is een belangrijke handelspartner en tegelijkertijd zijn er ook veiligheidsrisico’s. Maar de industriële kaarten in de wereld worden op dit moment opnieuw geschud en we moeten als Nederland en als Europa nu echt meer gaan denken in termen van machtspolitiek, invloedmaximalisatie door samenwerking en het zelf ontwikkelen van een aantal cruciale technologieën. Daarnaast is ook een miljardeninjectie nodig voor het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht, die investering zie ik nog niet in het stuk van het kabinet."

FME-visie op China

China is een onlosmakelijk onderdeel van mondiale waardeketens en Nederlandse bedrijven exporteren jaarlijks voor 11 miljard euro aan goederen en diensten richting China. De focus moet dan ook liggen op handelskansen in het Aziatische land. "Het is cruciaal om de politieke en economische dialoog met China op gang te houden. We moeten een tweedeling in de wereldeconomie voorkomen," zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. "FME ziet geen heil in een conflictgerichte benadering van China". Wel moet het ongelijk speelveld voor bedrijven worden aangepakt via een robuust handelsverdrag met China, waarin ook de bescherming van intellecueel eigendom beter wordt geregeld. Nederland moet kiezen voor verstandig engagement. Dezentjé: "Dit vereist dat Nederland en Europa meer gaan denken in termen van strategische autonomie, invloedmaximalisatie door samenwerking en het versterken van onze concurrentiekracht door bepaalde cruciale technologieën zelf te ontwikkelen."

Europese verdeeldheid

De huidige discussie gaat wat FME betreft over een opgave waarvoor Nederland en Europa zelf staan. Europa is in potentie het machtigste handelsblok ter wereld. Maar waar de Chinezen en Amerikanen werken met strategische en meerjarige masterplannen om hun economieën te moderniseren, wordt Europa geremd door versnippering. Dezentjé: "Het echte gevaar is niet zozeer China, maar Europese verdeeldheid. Zonder een eigen strategische machtspositie komt Europa steeds meer klem te zitten tussen twee rivaliserende machtsblokken. Dat betekent ook dat we in Europa zelf een debat moeten gaan voeren over hoe we met China willen omgaan."

Bekijk het interview van WNL met FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming (vanaf 05:50).

Investeringsoffensief

Daarom moet er een investeringsoffensief komen om te zorgen dat Nederland en Europa voorop kunnen lopen in het ontwikkelen van emerging technologies zoals kunstmatige intelligentie, 3D-printing, robotica en photonica. FME wil dat het Nederlandse en Europese onderzoeksbudget drastisch wordt verhoogd. Dat kan ook door het budget voor landbouw te verlagen ten gunste van het innovatiebudget. Het vrijmaken van een dergelijk budget, gekoppeld aan een ambitieuze industrieagenda, zou de kerntaak van een volgende Europese Commissie moeten zijn. In Nederland is 1,3 miljard euro extra per jaar nodig, zodat het doel wordt gehaald om in 2020 2,5% van het BNP aan R&D uit te geven. "De sterke economie van de toekomst, innoveert nu", zo benadrukt Dezentjé.

De sterke economie van de toekomst, innoveert nu.

Maatwerk

Met betrekking tot veiligheid wil FME waken voor paniekvoetbal als het om China gaat. Wel is maatwerk nodig voor cyberweerbaarheid, het versterken van de kennispositie over China, screening van investeringen in vitale sectoren en ook een sterke grondstoffenpositie, bijvoorbeeld voor het welslagen van de energietransitie. "De industriële kaarten in de wereld worden opnieuw geschud en innovatie wordt meer dan ooit het vliegwiel van verdienvermogen, de zuurstof voor de arbeidsmarkt en de graadmeter van concurrentiekracht", aldus Dezentjé.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten