arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Daadkracht, maar ook gemiste kansen

Blog
15 september 2020
Ineke witte jas

We kunnen kort zijn over de staat van de economie: die is ronduit slecht. De coronacrisis heeft een langdurig effect op onze verdienkracht en welvaart. Uit de laatste FME COVID-19 enquête blijkt dat ondernemers in de technologische industrie niet verwachten dat het derde en vierde kwartaal van dit jaar beter zullen zijn dan het dramatische tweede kwartaal dat achter ons ligt. Menig econoom hoopte in eerste instantie op een V-vormig herstel. Maar door aanhoudende vraaguitval geldt dat in ieder geval niet voor onze sector.

Door Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter FME

De coronacrisis vergroot de mismatch op de arbeidsmarkt en zet deze nog verder op scherp. Voor de technologische industrie is werkbehoud en het opleiden van (nieuw) talent essentieel. We moeten ons uit de crisis innoveren en daar hebben we een goed opgeleide beroepsbevolking voor nodig. Juist nu moeten we bedrijven volop ondersteunen om medewerkers uit overschotsectoren op te vangen en bij- en om te scholen. Tegelijkertijd moeten we medewerkers in de eigen sector ‘fit for the future’ houden.

Daadkracht

Het is daarom een gemiste kans dat in deze laatste begroting het kabinet geen stappen zet om een structurele doorbraak op leven lang ontwikkelen te realiseren. De noodzakelijke structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en het onderwijs blijven uit en worden op de lange baan geschoven. Daarmee wordt de belofte uit het regeerakkoord definitief doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Tegelijkertijd zien wij veel daadkracht bij het kabinet op de korte termijn in haar aanpak van de coronacrisis. Er komt een stevig derde steunpakket waarbij de NOW verlengd wordt met een aanvullend sociaal pakket om de arbeidsmarktpositie van mensen die geraakt worden door de crisis te versterken. Met het Nationaal Groeifonds investeert Nederland de komende jaren in de economie en daarmee in onze concurrentiepositie. Dat waardeer ik enorm.

Deze daadkracht ziet FME ook graag voor de doorbraak op leven lang ontwikkelen en de noodzakelijke arbeidsmarkthervormingen.  

BEKIJK ONS PRINSJESDAG DOSSIER

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten