arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

De meerwaarde van een leven lang ontwikkelen

18 februari 2021
Marline Kester

Door digitalisering, technologische en sociale innovaties zijn organisaties en de inhoud van werk sterk aan het veranderen. Het is daarom van cruciaal belang dat huidige en nieuwe medewerkers continu investeren in hun kennis en vaardigheden. Daarom is het belangrijk dat we in Nederland volop investeren in het stimuleren van mensen om hun kennis en vaardigheden bij te houden en uit te breiden. De afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven vanuit de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs ontplooid. Toch heeft de coronacrisis laten zien dat de mismatch op de arbeidsmarkt tussen overschot en tekortsectoren voor medewerkers zelf lastig te overbruggen is. Hoe kunnen we een doorbraak op leven lang ontwikkelen bewerkstelligen?

Door Marline Kester, Public Affairs Adviseur FME

Persoonlijke leer- of ontwikkelrekening

Een van de voorwaarden voor deze doorbraak is dat een leven lang ontwikkelen écht bereikbaar wordt gemaakt voor iedere (toekomstige) medewerker. Dat kan door elke deelnemer aan de arbeidsmarkt een persoonlijke leer- of ontwikkelrekening te geven. Iedere (jong)volwassene krijgt een rekening die ingezet kan worden voor een studie, relevante scholing of andere vormen voor ontwikkeling en loopbaanondersteuning.

Bij de start van deze persoonlijke leerrekening moet deze gevuld worden met de leerrechten die iedere Nederlander ontvangt. In de loop van de jaren wordt dit potje gevuld op een fiscaal aantrekkelijke manier door de persoon zelf en de werkgever. Zo worden bedrijven ook gestimuleerd om te investeren in hun medewerkers en voor medewerkers geldt dat investeren in de eigen loopbaan nog meer loont.

Als we als werkgevers, medewerkers en overheid met elkaar zorgen dat mensen zich continu kunnen laten om- en bijscholen, voorkomt dat het risico dat mensen langdurig werkloos raken. Ook zorgt het voor meer kwalitatief goede medewerkers en kan door een betere aansluiting van ‘skills’ op de banen van de toekomst de productiviteit in Nederland met 2% extra toenemen. Een persoonlijke leer- of ontwikkelrekening is daar een belangrijk onderdeel van.

Politiek draagvlak

Meerdere partijen hebben in de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart al duidelijk gemaakt dat ze een of andere vorm van leerrekening willen realiseren. Van het geven van om- en bijscholingsvouchers (PvdA) en een persoonlijk ontwikkelingsbudget (ChristenUnie en D66) tot de persoonlijke leerrekening (VVD) of het opbouwen van leerrechten (CDA). Dit biedt de kans om een volgende stap te zetten in de doorbraak voor leven lang ontwikkelen.

Het politieke draagvlak is er, nu alleen nog de wil om het te realiseren.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten