arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Duurzame innovaties sterven langzame dood in de ‘Valley of Death’

27 maart 2019

Nederland laat te veel kansen liggen bij het in de markt zetten van duurzame innovaties. Hierdoor komen veelbelovende energietechnologieën tot stilstand, terwijl ze noodzakelijk zijn voor de versnelling van de energietransitie.

60% van de zonnepanelen wereldwijd is gebaseerd op Nederlandse technologie, maar Nederland importeert massaal Chinese zonnepanelen. De Nederlandse windmolenindustrie is inmiddels grotendeels in Deense handen. En turbinefabrikant Tocardo heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waardoor duurzame energie kan worden opgewekt uit getijdenstroming. Dit heeft een enorme wereldwijde exportpotentie vanwege de voorspelbaarheid van getijdenstromen. Maar het tij zit Tocardo niet mee. Het bedrijf krijgt van de overheid geen middelen om de innovatie op te schalen.

Veel ondernemers zien hier hun kansrijke energie-innovatieplannen sneuvelen, in de in innovatieland bekende 'Valley of Death'

Innovatie bestaat uit het zetten van stappen om te komen tot een werkend product in de markt: onderzoek, demonstratie, opschaling, prijsvergelijking en het in de markt zetten. Opschalen is het proces waarbij een innovatie die zich heeft bewezen in de testfase, op grotere schaal wordt toegepast. Daar gaat het vaak mis. "Voor de eerste opschaling van innovatie ontbreekt een financieringsinstrument. Veel ondernemers zien hier hun kansrijke energie-innovatieplannen sneuvelen, in de in innovatieland bekende ‘Valley of Death’", zegt Robert van Beek, energie-expert van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME.

Daarom zal FME vanmiddag tijdens het Rondetafelgesprek Klimaatakkoord in de Tweede Kamer ervoor pleiten om miljoenen per jaar in een nieuw financieringsinstrument te stoppen. FME denkt dat uitbreiding van de DEI++ regeling hiervoor een oplossing is. Daarnaast moet er ook geld vrij worden gemaakt voor nieuwe waterstoftechnologie.

Waterstof is de basistechnologie van de toekomst en belangrijk om de energietransitie tot een succes te maken. "Bovendien is de energietransitie niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook een kans om onze economie te versterken", zegt Robert van Beek.

BELUISTER HET INTERVIEW MET ROBERT VAN BEEK BIJ BNR

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten