arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Een technologieberaad op ieder ministerie

9 februari 2021
Jeroen Neefs

In de afgelopen kabinetsperiode zijn we geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen, denk aan de energietransitie, de stikstofcrisis en de coronacrisis. Complexe uitdagingen die we liever vandaag dan morgen oplossen. Helaas is die oplossing niet altijd makkelijk te vinden. Veelal zijn dit namelijk vraagstukken die we voor het eerst met elkaar proberen te ontcijferen. Wel weten we uit de praktijk dat er één ding is dat de verschillende uitdagingen met elkaar verbindt: de inzet van technologie.

Door Jeroen Neefs, Public Affairs Adviseur FME

De innovatiekracht van de Nederlandse technologische industrie is het best zichtbaar wanneer we geconfronteerd worden met grote maatschappelijke uitdagingen. Waar politiek Den Haag over elkaar heen valt, naarstig op zoek naar een antwoord voor deze opgaves, gaan onze ondernemers direct aan de slag met het bedenken van mogelijke technologische oplossingen. Niet geremd door enige complexiteit of de enorme snelheid bij het vraagstuk, weten ondernemers in een mum van tijd nieuwe technieken te bedenken die bijdragen aan de oplossing van het probleem.

Frustratie

Een persoonlijke frustratie bij veel ondernemers is dat het bedenken van nieuwe technologie vaak sneller gaat dan de daadwerkelijke erkenning van het product als maatschappelijke oplossing door het desbetreffende ministerie. Vooropgesteld moet worden dat het voor ministeries moeilijk is om op de hoogte te zijn van de laatste stand van technieken. Technologie ontwikkelt zich immers razendsnel. Voordat beleid is gevormd, dienen zich weer nieuwe technieken aan. Het is daarom zaak dat we ministeries meenemen in de technologische toekomst van vandaag én morgen. Dit kan door ministeries te voeden met actuele kennis rechtstreeks vanuit onze bedrijven die dagelijks bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe innovaties.

Kampioenen van morgen

Daarom moet er een ‘Technologieberaad’ bij ieder ministerie ingesteld worden. In zo’n beraad wordt de overheid door het bedrijfsleven, maar ook door kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, structureel geadviseerd over de laatste stand van technologieën: van technologieën die op dit moment bedacht worden tot en met technologieën die nu al worden toegepast. Daarbij adviseert het technologieberaad ook over de ontwikkelingsbehoefte van technologieën. Deze behoefte is namelijk sterk verschillend, afhankelijk van in welke fase deze zich bevinden; de ontwikkelings-, opschalings-, of implementatiefase. Door het gezamenlijk ontwikkelen van subsidieregelingen, aanpassingen van hinderlijke Wet- en regelgeving en slimme manieren van aanbesteden, kunnen deze technieken de kampioenen van morgen worden. Een technologieberaad zal ervoor zorgen dat we grote complexe vraagstukken samen sneller kunnen oplossen. Immers, de technologie van morgen is vaak al gisteren gemaakt.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten